Restskat 2017

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2018, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar til 2. juli 2018, skal der betale en rente på 1,7 procent p.a. regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Hvis restskatten betales efter den 2. juli 2018, skal der betales et fast procenttillæg på 3,7 procent.
  • Hvis restskatten ikke er betalt senest den 2. juli 2018, beregnes restskatten inklusiv procenttillæg op til 20.325 kr. ind i skatten for 2019. Restskat over 20.325 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2018.
  • Ved udbetaling af overskydende skat får man et procenttillæg på 0,5%. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat.

Renter og procenttillæg er ikke fradragsberettigede.