Restskat 2017

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2018, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar til 2. juli 2018, skal der betale en rente på 1,7 procent p.a. regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Hvis restskatten betales efter den 2. juli 2018, skal der betales et fast procenttillæg på 3,7 procent.
  • Hvis restskatten ikke er betalt senest den 2. juli 2018, beregnes restskatten inklusiv procenttillæg op til 20.325 kr. ind i skatten for 2019. Restskat over 20.325 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2018.
  • Ved udbetaling af overskydende skat får man et procenttillæg på 0,5 procent. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat.

Renter og procenttillæg er ikke fradragsberettigede.