Forskudsopgørelse 2021

TastSelv - ændring i forskudsopgørelse for indkomståret 2021

Vil du forsøge at undgå betaling af restskat for indkomståret 2021, kan du vælge at tilrette din forskudsopgørelse med den forventede nettokursudvikling på dine lagerbeskattede investeringer for frie midler.

Lagerprincippet indebærer, at du beskattes af både realiseret og urealiseret gevinst/tab i 2021.  Om beskatning sker som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhænger af, om din investering er registeret som en aktie– eller obligationsbaseret afdeling. Herunder får du overblikket for Formueplejes foreninger:

Gevinst og tab for 2021 beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst:

Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Safe
Formuepleje Epikur
Formuepleje Penta
Formuepleje Merkur
Formuepleje Fokus
PensionPlanner Moderat
PensionPlanner Stabil
PensionPlanner Balance
PensionPlanner Vækst 

I Skats TastSelv skal du under Andre felter  Indkomst  Kapitalindkomst indtaste det forventede beløb i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i obligationsbaserede investeringsselskaber (forventet tab angives med minus).

Gevinst og tab for 2021 beskattes efter lagerprincippet som aktieindkomst:

Formuepleje Better World Global Opportunities
Formuepleje Better World Environmental Leaders
Formuepleje LimiTTellus
Formuepleje Globale Aktier - akkumulerende

I Skats TastSelv skal du under Andre felter  Aktier og værdipapirer indtaste det forventede beløb i rubrik 345 - Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebaserede investeringsselskaber (forventet tab angives med minus).

Særligt for investorer med forskudt regnskabsår

For beregning af gevinst eller tab henviser vi til Skat eller din revisor.