Forskudsopgørelse 2020

Lagerbeskatningen følger kalenderåret

Forskudsopgørelsen for 2020

For indkomståret 2020 kan du indberette den forventede nettokursudvikling for perioden 1.1.2020 til 31.12.2020.

TastSelv - ændring i forskudsopgørelse for indkomståret 2020

Hvis du vil ændre din forskudsopgørelse i TastSelv hos Skat, skal du være opmærksom på, at Skat har ændret opsætningen af sin hjemmeside i forhold til tidligere år.

Du skal i år gå ind under Andre felter  Indkomst  Kapitalindkomst og indtaste det forventede beløb i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (tab angives med minus).

Særligt for investorer med forskudt regnskabsår

For beregning af gevinst eller tab henviser vi til SKAT eller din revisor.

Følgende afdelinger er lagerbeskattede:

Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Safe
Formuepleje Epikur
Formuepleje Penta
Formuepleje Merkur
Formuepleje Fokus

PensionPlanner Moderat
PensionPlanner Stabil
PensionPlanner Balance
PensionPlanner Vækst