Forskudsopgørelse 2019

Lagerbeskatningen følger kalenderåret

Forskudsopgørelsen for 2019

For indkomståret 2019 kan du indberette den forventede nettokursudvikling for perioden 1.1.2019 til 31.12.2019.

TastSelv - ændring i forskudsopgørelse for indkomståret 2019

Hvis du vil ændre din forskudsopgørelse i TastSelv hos Skat, skal du være opmærksom på, at Skat har ændret opsætningen af sin hjemmeside i forhold til tidligere år.

Du skal i år gå ind under Andre felter ➜ Indkomst ➜ Kapitalindkomst og indtaste det forventede beløb i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (tab angives med minus).

Særligt for investorer med forskudt regnskabsår

For beregning af gevinst eller tab henviser vi til SKAT eller din revisor.

Følgende afdelinger er lagerbeskattede:

Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Safe
Formuepleje Epikur
Formuepleje Penta
Formuepleje Merkur
Formuepleje Fokus
Formuepleje LimiTTellus 
Formuepleje Better World

PensionPlanner Moderat
PensionPlanner Stabil
PensionPlanner Balance
PensionPlanner Vækst