Forskudsopgørelse 2018

Lagerbeskatningen følger kalenderåret

Forskudsopgørelsen for 2018
For indkomståret 2018 kan du indberette den forventede nettokursudvikling for perioden 1.1.2018 til 31.12.2018.

TastSelv - ændring i forskudsopgørelse for indkomståret 2018
Hvis du vil ændre din forskudsopgørelse i TastSelv hos Skat, skal du være opmærksom på, at Skat har ændret opsætningen af sin hjemmeside i forhold til tidligere år.

Du skal i år gå ind under Andre felter ➜ Indkomst ➜ Kapitalindkomst og indtaste beløbet i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (tab angives med minus).

Særligt for investorer med forskudt regnskabsår
For beregning af gevinst eller tab henviser vi til SKAT eller din revisor.

Følgende afdelinger er lagerbeskattede:

Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Safe
Formuepleje Epikur
Formuepleje Penta
Formuepleje Merkur
Formuepleje Fokus
Formuepleje LimiTTellus 
PensionPlanner Moderat
PensionPlanner Stabil
PensionPlanner Balance
PensionPlanner Vækst