Forskudsopgørelse 2018

Lagerbeskatningen følger kalenderåret

Forskudsopgørelsen for 2018
For indkomståret 2018 kan du indberette den forventede nettokursudvikling for perioden 1.1.2018 til 31.12.2018.

TastSelv - ændring i forskudsopgørelse for indkomståret 2018
Hvis du vil ændre din forskudsopgørelse i TastSelv hos Skat, skal du være opmærksom på, at Skat har ændret opsætningen af sin hjemmeside i forhold til tidligere år.

Du skal i år gå ind under Andre felter ➜ Indkomst ➜ Kapitalindkomst og indtaste beløbet i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (tab angives med minus).

Særligt for investorer med forskudt regnskabsår
For beregning af gevinst eller tab henviser vi til SKAT eller din revisor.

Følgende afdelinger er lagerbeskattede:

Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Safe
Formuepleje Epikur
Formuepleje Penta
Formuepleje Merkur
Formuepleje Fokus
Formuepleje LimiTTellus 

Absalon Invest PensionPlanner Moderat
Absalon Invest PensionPlanner Stabil
Absalon Invest PensionPlanner Balance
Absalon Invest PensionPlanner Vækst