Aktiesparekonto

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov i kraft, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt at investere i aktier, nemlig den såkaldte aktiesparekonto. Formålet er at styrke aktiekulturen i Danmark.

Både børn og voksne kan oprette én aktiesparekonto, og i regi af aktiesparekontoen er det muligt at investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. Aktiesparekontoen oprettes i et pengeinstitut, og én gang årligt opgøres gevinst/tab. Gevinst beskattes med 17 procent af afkastet efter lagerprincippet. Tab fremføres til næste år. Skatten betales via en kontantkonto, der er knyttet til aktiesparekontoen. Børn vil blive selvstændigt beskattet, selvom aktiesparekontoen er oprettet af forældrene.

Pr. 1. juli 2020 steg indskudsloftet til 100.000 kroner, og det vil efter planen stige med 50.000 kroner årligt frem til 2022. Se også disse artikler om aktiesparekontoen:

I Formuepleje kan der investeres i følgende fonde for midler på en aktiesparekonto:

Kontakt Formuepleje, hvis du vil vide mere om mulighederne for at anvende aktiesparekontoen til opsparing.