Aktiesparekonto

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov i kraft, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt at investere i aktier, nemlig den såkaldte aktiesparekonto. Formålet er at styrke aktiekulturen i Danmark.

Både børn og voksne kan oprette én aktiesparekonto, og i regi af aktiesparekontoen er det muligt at investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. Aktiesparekontoen oprettes i et pengeinstitut, og én gang årligt opgøres gevinst/tab. Gevinst beskattes med 17 procent af afkastet efter lagerprincippet. Tab fremføres til næste år. Skatten betales via en kontantkonto, der er knyttet til aktiesparekontoen. Børn vil blive selvstændigt beskattet, selvom aktiesparekontoen er oprettet af forældrene.

I 2019 er indskudsloftet 50.000 kroner, hvilket efter planen stiger med 50.000 årligt frem til 2022.

I Formuepleje kan der aktuelt investeres i følgende fonde for midler på en aktiesparekonto:

Kontakt en rådgiver i Formuepleje, hvis du vil vide mere om mulighederne for at  anvende aktiesparekontoen til opsparing.