Forvaltningshonorar

Formuepleje A/S har indgået aftale om forvaltning af nedenstående investeringsafdelinger. Aftalen indebærer, at Formuepleje skal forvalte og rådgive om placering af afdelingernes formue.

Honorarerne, som beregnes ud fra afdelingernes formue, ses her:

Afdelinger Forvaltningshonorar i % p.a.
Kapitalforeninger  
Formuepleje Epikur 2,00
Formuepleje Fokus 1,60
Formuepleje Merkur 0,20
Formuepleje Pareto 1,35
Formuepleje Penta 2,25
Formuepleje Safe 1,75
Investeringsforeningen Formuepleje  
Formuepleje Optimum 0,55
Formuepleje LimiTTellus 0,80
Formuepleje Forbrugsaktier 1,55
Formuepleje Globale Aktier 1,55
Danske Aktier 1,40
EM Virksomhedsobligationer 1,05
Global High Yield 1,05
Obligationer 0,45
Rusland 2,50
PensionPlanner Moderat 0,96
PensionPlanner Stabil 0,93
PensionPlanner Balance 1,04
PensionPlanner Vækst 1,15

Resultatafhængigt honorar

Formuepleje A/S modtager et resultathonorar på 10 procent for Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus og Fokus. For Formuepleje Merkur er resultathonoraret 15 procent.

Der tages forbehold for ændringer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Formuepleje på telefon 87 46 49 00.