Omkostninger

Som investor i Formuepleje betaler du kun for kapitalforvaltning - ikke for handler og diverse følgeforretninger, som ofte er betydelige og kan være svære at gennemskue.

Noget af det, der adskiller Formuepleje fra andre kapitalforvaltere, er blandt andet, at vi har resultathonorar i mange af vores fonde. Derfor kan du som investor altid være sikker på, at vi deler din interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.

Ingen skjulte omkostninger i Formuepleje

I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, er forskelligt fra fond til fond og kan ses på omkostningsoversigten, ved at klikke på fanebladet: "Omkostninger".

Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til Formuepleje og rapporterer om dem til investorerne.

Se revisorerklæring om ingen skjulte omkostninger i Formuepleje

Resultathonorar

Der er et resultathonorar på 10 procent for Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus og Fokus. For Formuepleje Merkur er resultathonoraret 15 procent.

High Water Mark

Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at fondene kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Opgørelsen sker ved udgangen af hver måned, og det seneste High Water Mark fremgår af faktaarkene for de enkelte fonde.

ÅOP

Investeringsfondsbranchen har valgt at beregne et fælles omkostningstal, ÅOP, for alle investerings- og kapitalforeninger. Det beregnes på basis af administrationsomkostningerne og fondens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tidshorisonten, der i det standardiserede ÅOP er syv år.

Se ÅOP i omkostningsoversigten.

Særligt om forvaltningshonorar

Formuepleje A/S modtager honorar for investeringsrådgivning fra flere fonde. Se hvilke.