Spring til indhold

16. april 2014

Forskellen på røde, gule og grønne investeringsprodukter

Af kommunikationsafdelingen

For at gøre det nemmere for investorer at gennemskue risikoen i et givent investeringsprodukt har Finanstilsynet har inddelt alle investeringsprodukter i tre kategorier: Røde, gule og grønne. 

Kategoriseringen er et udtryk for en juridisk vurdering, og de tre kategorier er meget brede. Det betyder, at et rødt produkt for eksempel vil blive klassificeret som netop rødt, uanset om det lever op til alle eller blot et enkelt af kriterierne. 

Som investor bør du betragte kategoriseringen som en vejledning og altid undersøge risikoen i et produkt i detaljer, inden du investerer. 

Grønne investeringsprodukter 

Grøn: Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Risikoen for, at investor kan tabe det investerede beløb, må betragtes som meget lille. 

I denne kategori findes blandt andet statsobligationer udstedt af stater inden for eurozonen samt danske statsog realkreditobligationer. 

Med andre ord, en investor, der ønsker mest mulig beskyttelse mod risiko, beslutter kun at investere i grønne produkter. Han vælger i sin netbank nogle græske, spanske og portugiske statsobligationer. Men lige pludselig blusser gældskrisen i Sydeuropa op, som den gjorde i efteråret 2011, og obligationer falder markant i kurs. Er grønne investeringsprodukter sikre? Har risikoklassificeringen beskyttet ham mod tab? 

Gule investeringsprodukter 

Gul: Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Der er risiko for, at investor kan tabe det investerede beløb helt eller delvist. 

I denne kategori finder vi blandt andet alle børsnoterede aktier, men også statsobligationer udstedt uden for eurozonen.  

Røde investeringsprodukter 

Rød: Produkttypen er enten vanskelig at gennemskue, eller der er risiko for, at investor kan tabe mere end det investerede beløb. 

Fordi flere af Formueplejes investeringsløsninger er kapitalforeninger, er de pr. definition klassificeret som røde investeringsprodukter. De er de blandt andet, fordi vi i disse fonde anvender gearing. Når man investerer i kapitalforeningerne eller i Formueplejes øvrige investeringsløsninger, er der dog aldrig risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 

SÅDAN BLIVER DU INVESTOR 

Størstedelen af Formueplejes investeringsløsninger er børsnoterede, og derfor kan du frit købe og sælge vores produkter. Det kan du gøre via Formueplejes kundesekretariat, Saxo Banks handelsplatform, Nordnet eller din netbank.  

Vælger du at handle gennem Formuepleje, er der ingen kurtage, men blot et fast notagebyr, som banken tager for at lave handlen. Du skal dog være opmærksom på, at din egen bank også opkræver et mindre gebyr ved handlen. Handler du gennem din bank, betaler du den kurtagesats, du plejer.  

Du er altid velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 for at høre, hvilken måde der bedst kan betale sig for dig.  

 

Særlige regler for kapitalforeninger  


Du kan også købe kapitalforeningerne ParetoSafeEpikurPenta, Fokus og Merkur via Formuepleje, Saxo Banks handelsplatform, Nordnet eller i din netbank. Da de er kapitalforeninger, kan du dog risikere, at de ikke umiddelbart kommer frem, når du søger på dem.  

Det skyldes, at Finanstilsynet har besluttet, at alle, der ønsker at købe kapitalforeninger, skal gennemføre en test, inden de investerer. Hvis du ikke kan finde foreningerne i din netbank, skal du derfor kontakte din bank og bede den om at godkende dig til køb af kapitalforeninger.  

Ønsker du at købe kapitalforeninger gennem Formuepleje, kræver det, at vi har gyldig legitimation på dig, og at du udfylder et kort spørgeskema. Du kan finde handelsblanketter og læse mere om køb og salg af Formueplejes investeringsfonde på formuepleje.dk. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver