Spring til indhold

2. december 2020

Vaccinenyt sendte aktier markant op i historisk november

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

Der blev skabt historiske aktieafkast i november efter det amerikanske valg og flere positive nyheder om COVID-19-vacciner. På rentemarkedet var den store nyhed på de europæiske rentemarkeder reelt, at der ingen bevægelser var i så markant en måned for de finansielle markeder.

To ting dominerede udviklingen i november og lagde kimen til den markedsudvikling, der på en række områder satte rekorder: For det første blev det amerikanske valg afviklet og på trods af, at sammensætningen af Kongressens ene kammer, Senatet, ikke er afgjort endnu, er valget forløbet bedre, end markedet havde frygtet. For det andet har flere af de største globale medicinalselskaber offentliggjort foreløbige data på deres COVID-19 vacciner og derigennem skabt håb om en mere normaliseret fremtid.

De to begivenheder har i stor stil været risikoreducerende for markedet og bevirket, at det globale aktiemarked gennem november er steget med 12,4 procent. Fordelt på regionerne har det for en gangs skyld været Europa (+14,0 procent) og Japan (+12,2 procent), der er steget mere end USA (+11,6 procent) og Emerging Markets (+9,3 procent). Forklaringen skal i væsentlig grad findes i forskellig sektorsammensætning fra region til region og ikke mindst udviklingen i disse sektorer.
 
Blandt sektorerne er det sektorer som Energi (+26,3 procent), Finans (+18,7 procent) og Industri (+15,6 procent), der har drevet udviklingen, mens områder som Forsyning (+6,0 procent), Stabile Forbrugsgoder (+8,1 procent) og Kommunikationsservices (+8,7 procent) stadig har haft fremgang om end mere moderat.

En væsentlig årsag til en varieret udvikling både på regions- og sektorniveau over måneden kan findes i aktiemarkedsfaktorerne eller stilarter. Generelt har vi set, at de konjunkturfølsomme sektorer har gjort det bedre end de ikke-konjunkturfølsomme sektorer, små og mellemstore selskaber har gjort det bedre end store selskaber og sidst har de mere value-orienterede sektorer gjort det bedre end vækstsektorerne.

Præsidentvalg og COVID-19-vaccine de primære katalysatorer

Præsidentvalget i starten af november var den første positive katalysator til aktiemarkedet. Ved udgangen af oktober regnede investorerne med en Joe Biden-sejr, dog med forhøjet risiko for en længere periode med et uafklaret valg, men også en kongres med fuldt demokratisk flertal.

Udfaldet på præsidentposten blev som ventet, men man undgik en langstrakt og sej juridisk kamp for at få afgjort præsidentvalget. Samtidig ser Kongressen ud til at forblive delt (afgøres den 5. januar med omvalg i Georgia). En delt kongres sætter den nye præsident i en splittet magtposition og vil derigennem ikke få samme muligheder for at tilbagerulle Donald Trumps skattereform.

Den anden – og væsentligste – katalysator i november var Pfizers offentliggørelse af effektdata på deres COVID-19-vaccine. Nyheden fra Pfizer og enkelte andre medicinalselskaber om en effektiv coronavaccine har drevet aktiemarkedsudviklingen og specielt rotationen mellem sektorer og stilarter som beskrevet øverst.

Troen på en snarlig effektiv vaccine har i den grad sendt aktieinvestorer tilbage mod de klassiske virksomhedsmodeller og value-orienterede områder i aktiemarkedet på bekostning af netop kursvinderne siden marts.

Baggrunden er naturligvis, at en vaccine vil accelerere normaliseringsprocessen i den globale økonomi og derigennem igen understøtte mange af de selskaber, som siden marts har kæmpet med en indtjening, der er kollapset og en konkursrisiko, der er steget markant.

Flyselskaber, lufthavne, og krydstogtoperatører er steget med over 50 procent i november, mens selskaber som bryggerier, energiselskaber og banker med flere ligeledes er steget om end mere moderat.

Novembers genoprejsning til de udfordrede områder af aktiemarkedet har sendt value-indeks og indeks for mindre selskaber op over det meste af verden. I første omgang, fordi konkursrisikoen synes lavere med udsigten til en gradvis normalisering af den globale økonomi, men på længere sigt også, fordi højere økonomisk aktivitet vil kunne være medvirkende til at reducere den enorme skævvridning, der gennem en lang årrække er opbygget mellem blandt andet vækst- og value-faktorerne i aktiemarkedet.

Højt merafkast fra Formuepleje LimiTTellus i november

Som beskrevet i de seneste månedskommentarer er aktieeksponeringen i Formuepleje LimiTTellus, som er aktiekomponenten på tværs af kapitalforeningerne, blevet hævet i to omgange: Første gang i september og anden gang i slutningen af oktober. Begge gange med et tilt mod value-segmentet og en fastholdelse af de små og mellemstore amerikanske selskaber.

Value-selskaberne har som nævnt i meget stor stil outperformet de gængse aktieindeks, mens de små og mellemstore amerikanske selskaber (Russell 2000) er steget med tæt på 20 procent og dermed har gennemgået den bedste måned nogensinde i aktieindeksets 41-årige historie.
Begge elementer er en væsentlig årsag til det ekstraordinære høje merafkast, som Formuepleje LimiTTellus har opnået i november.

Deja-vu igen, igen

Som obligationsnørd kan man sagtens argumentere for, at den største begivenhed på de europæiske rentemarkeder i november 2020 var de manglende rentebevægelser.

Nok steg de 10-årige danske renter med cirka 0,1 procentpoint i kølvandet på vaccinenyheden fra Pfizer, men sammenlignet med reaktionen på aktiemarkederne føles det ret negligerbart. Sammenholder man den initiale afdæmpede reaktion med, at mere end halvdelen af denne begrænsede rentestigning forsvandt i løbet af en uges tid, således at både de korte og lange renter i løbet af november steg mindre end 0,05 procent, så er konklusionen den samme, som den har været i de sidste mange månedsrapporter:

Renterne ligger næsten uforandret, og vi forventer, at det også bliver tilfældet i den nærmeste fremtid.

Det positive ved denne historie er, at obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne ligger positioneret til netop denne udvikling. Formuepleje Fokus, der kun investerer i realkreditobligationer, steg med 0,49 procent i november, mens det ugearede realkreditindeks steg 0,04 procent. De samme tal for de første 11 måneder af 2020 er +6,09 procent i Formuepleje Fokus og 0,40 procent i det ugearede realkreditindeks, så de manglende rentebevægelser er i høj grad kommet obligationsinvestorerne i Formueplejeforeningerne til gode. Det forventer vi også bliver tilfældet de kommende måneder.

 

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver