Spring til indhold

2. november 2020

Tre forhold har været omdrejningspunktet for udviklingen i oktober

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

Aktiemarkederne udviklede sig negativt i oktober. Det var en kombination af stigende smittetryk af COVID-19, det forestående præsidentvalg i USA og regnskaber for 3. kvartal, der prægede udviklingen. Renterne bevægede sig nærmest ikke ud af flækken trods et rentemøde i ECB med lovning om handling i december.

Aktiemarkederne faldt generelt tilbage i løbet af oktober, hvor en stærkere amerikansk dollar dog har været medvirkende til at reducere den samlede tilbagegang for den danske investor.

Områder som små- og mellemstore amerikanske virksomheder, Emerging markets- og valueselskaber har på det relative plan klaret sig bedst gennem måneden. Generelt var der ingen entydig retning i de lavere aktiekurser blandt sektorerne.

I de geografiske regioner oplevede Europa den største tilbagegang med et afkast på -5,0 procent, mens USA og Japan klarede sig bedre med afkast på henholdsvis -2,6 procent og -2,5 procent.

Risikoopfattelsen over måneden har bevæget sig meget med en forholdsvis positiv start på måneden kombineret med en afslutning, der den sidste uge sendte det globale aktieindeks ned med over 5 procent.

Som konsekvens af det er der ligeledes ikke nogen klar differentiering mellem sektorafkastene over måneden. Bedst er det gået for Communication Service og Forsyning, men også sektorer som Cyklisk Forbrug og Finans har outperformet indekset som helhed. Sektorer som Real Estate, Energi og Stabile Forbrugsgoder lå over måneden i bund rent afkastmæssigt.

Tre udslagsgivende forhold i oktober

Med udgangspunkt i ovenstående markedsbevægelser har tre overordnede forhold været omdrejningspunkt for markedsudviklingen gennem oktober. 

  1. COVID-19-smittetryk

    De seneste uger og måneders smittetryk har desværre vist en re-acceleration specielt i Europa, men også i USA og udvalgte Emerging Markets-lande. Det stigende smittetryk øger naturligvis risikoen for yderligere restriktioner og i sidste ende nedlukninger af økonomien og derigennem den negative økonomiske kobling mod virksomhedernes omsætning og indtjening. Dette i en global sammenhæng hvor den økonomiske genopretning over de seneste måneder har udviklet sig positivt.

    Man skal på ingen måde negligere COVID-19 og de negative konsekvenser, men testkapaciteten i dag er væsentlig højere end i marts samtidig med, at trykket på sundhedsvæsnet de fleste steder i dag også er på et lavere niveau, hvorfor situationen i dag endnu ikke kan sammenlignes med marts. Godkendte behandlingsformer og i sidste ende vacciner vil afgjort være forhold, der effektivt kan reducere de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19.

  2. Det amerikanske præsidentvalg

Det amerikanske præsentvalg er et andet stort forhold, der ganske naturligt og som det er tilfældet historisk, tiltrækker sig meget opmærksomhed. Som investor skal man være opmærksom på, at markedet over de seneste måneder har forholdt sig til det mest sandsynlige udfald, og det er egentlig dette faktum man som investor skal forholde sig til – specielt scenariet hvor markedskonsensus tager fejl: Markedet ser i øjeblikket en sejr til Joe Biden og et demokratisk flertal i Kongressen, dog med størst risiko i sammensætningen i Senatet.

Modsat tidligere valgår har markedet i dag desuden inddiskonteret en forhøjet sandsynlighed for en periode med et uafklaret valg og deraf risiko for højere kursudsving.
 
Både det amerikanske valg og COVID-19-smittetrykket har fået flere investorer til reducere porteføljerisikoen forud for valget.
 

  1. Rapporteringen af regnskaber for 3. kvartal

Næsten 70 procent af de amerikanske selskaber har aflagt regnskaber for 3. kvartal. Overordnet set viser regnskaberne en tilbagegang i forhold til samme kvartal sidste år, men i forhold til forventningerne er de væsentlig bedre.

Adfærdsændringer blandt forbrugeren, tilpasning blandt virksomhederne og ikke mindst omkostningsbesparelser har været nogle af de forhold, der ligger til grund for udviklingen, og er årsagen til, at blandt andet teknologisektoren driver en væsentlig del af udviklingen.

Når det er sagt, var forventningerne til netop udvalgte selskaber i teknologisektoren skruet op og flere af disse selskaber er tilmed faldet på offentliggørelsen af ellers stærke regnskaber.

Gennem november vil det amerikanske præsidentvalg og regnskabsaflæggelsen blive afsluttet, men COVID-19-smittetrykket fortsat vil tiltrække sig fokus.

Formuepleje øger eksponeringen i aktieporteføljen

Den negative kursudvikling gennem oktober drevet af ovenstående tre forhold bevirkede på månedens sidste dag, at aktieeksponeringen i Formuepleje LimiTTellus, som er aktiekomponenten i Formueplejes kapitalforeninger, blev øget. Det betyder, at aktieandelen øges fra 95 procent til 100 procent, mens aktieeksponeringen øges fra 123,5 procent til 130 procent.
 
Baggrunden for bevægelsen skal ses i et langsigtet positivt syn på aktier og er således sidste skridt af flere, der over de seneste måneder har betydet, at Formuepleje LimiTTellus er blevet hævet i aktieandel.

Fælles for de seneste eksponeringsbevægelser i aktieporteføljen har været et tilt mod valueselskaber på bekostning af specielt teknologiselskaberne og vækstselskaberne, der i flere områder synes anstrengt prisfastsat givet de underliggende fundamentaler.

Renterne siver 

Som det har været tilfældet i de fleste månedsrapporter siden maj 2020, var også oktober 2020 præget af meget små renteudsving. Retningen var dog sydover og set over hele oktober faldt de korte 2-årige DKK-renter med 0,05 procentpoint og de 10-årige DKK-renter med 0,04 procentpoint.

Ikke engang et rentemøde i den europæiske centralbank (ECB), hvor præsident Lagarde helt usædvanligt lovede ’handling’ på næste møde i december 2020, kunne få renterne i svingninger.

Samme minimale effekt har en rentestigning på 0,20 procentpoint i de 10-årige amerikanske renter haft. Her ser man ellers ofte, at rentestigninger i USA ’smitter af’ på Europa og omvendt.

Som vi skrev på dette sted for seks måneder siden, så forventer Formuepleje, at ECB’s massive pengeudpumpning og obligationsopkøb har den effekt, at renteudsvingene vil være lave i en rum tid fremover. Af samme årsag ligger obligationsporteføljerne i Formuepleje-foreningerne også positioneret herefter.

Der har derfor været et positivt bidrag fra realkreditobligationsporteføljerne i alle Formuepleje-foreningerne – mest synligt i FP Fokus, der i oktober 2020 steg 0,34 procent efter alle omkostninger.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver