Spring til indhold

7. september 2020

Stærke aktiemarkeder drevet af vækstselskaber i august

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

Aktier fra USA til Japan har over den seneste måned oplevet en fremgang, der gør denne august til en af de bedste siden 1980’erne. Fortsat opbakning fra både politikere og ikke mindst centralbanker om fortsat at understøtte økonomierne og de finansielle markeder var blandt hovedårsagerne til den positive udvikling.

Fra amerikansk side var der forsikringer om, at centralbanken vil holde renterne i ro i lang tid og tillade inflationen periodevis at bevæge sig over det tidligere inflationsmål på 2%. Denne fortsatte understøtning af risikoappetitten sendte MSCI World All Countries (mål for det globale aktiemarked) op med 6,2% målt i amerikanske dollar. Dollaren er i samme periode faldet med 0,75% over for danske kroner.

Blandt regionerne fører USA og Japan an med afkast på knap 8%, mens Europa og Emerging Markets har genereret afkast på knap 3%. Blandt de mere overordnede faktorer i aktiemarkedet er det i høj grad vækstselskaberne, der har outperformet valueselskaberne. De amerikanske afkast på disse to faktorer har over måneden været henholdsvis 10,5% og 4%. En væsentlig del af denne outperformance i vækstselskaberne kommer fra teknologi, hvor Nasdaq er oppe med 9,7% og de såkaldte ”FANG+”-selskaber er steget med hele 21%.

Polarisering i aktiemarkedet fortsætter

Vi har ved tidligere lejligheder beskrevet den stigende polarisering, der gennem en årrække har været under opbygning i aktiemarkedet, og som siden marts er accelereret kraftigt. Ændringer i forbrugsmønstre, øget digitalisering og faldende renter har været væsentlige katalysatorer til denne polarisering siden Covid-19. Mange teknologi- og vækstselskaber har oplevet væsentlige kursstigninger i 2020 og flere med rette, da indtjeningen her også i vid udstrækning er fulgt med, men der er også en stor gruppe af selskaber med en meget lav aktuel indtjening, men med høje forventninger om fremtidig indtjeningsvækst, der er steget voldsomt. Da renterne er tæt på 0%, og forventningen til fremtidig potentiel indtjening blandt en række investorer er intakt eller stigende har denne gruppe af ekstreme vækstselskaber oplevet en kraftig stigning i aktiekursen og ikke mindst i værdiansættelsen – for manges vedkommende til bobleniveauer.

Så når man læser om nye rekordniveauer i diverse aktieindeks, er det meget vigtigt at holde sig for øje, at afkastafstanden fra indeksniveau til eksempelvis det gennemsnitlige amerikanske selskab fortsat er meget stor. Dette netop fordi vækstselskaber (og her de mere ekstreme vækstselskaber) i dag fylder relativt meget, og derfor også får stor betydning for indeksafkastet.

Et selskab som eksempelvis bilproducenten Tesla, der nu er verdens største bilproducent målt på markedsværdi, steg med 74% i august – blandt andet på baggrund af, at man nu vil splitte aktiekursen, således at investorerne i Tesla får fem nye aktier for hver aktie, de har i dag for til gengæld at se aktiekursen falde til en femtedel. En teknisk øvelse, der reducerer aktiekursen, men som ikke bør have nogen som helst indflydelse på selskabets samlede værdi.

Fokus på kvalitet og værdiansættelse i aktieudvælgelsen

Formueplejes globale aktieeksponering i kapitalforeningerne, Formuepleje LimiTTellus, har over august, på samme måde som aktiemarkedet som helhed, oplevet en fornuftig kursfremgang. Dog er det værd at bemærke, at udviklingen ikke har været helt på niveau med aktiemarkedet generelt. Baggrunden er netop, at aktiestrategien i Formuepleje ikke levner plads til mange af disse vækstselskaber, som i udpræget grad har stået for afkastfremgangen. At købe selskaber, der handler til værdiansættelsesniveauer langt over, hvad selv de mest optimistiske scenarier retfærdiggør, er ikke en del af Formueplejes globale aktiestrategi. Formueplejes tilgang til aktieudvælgelse i den globale aktiestrategi er i væsentlig grad fokus på kvalitet i forretningsmodellen kombineret med en attraktiv værdiansættelse, der over tid vil generere et afkast, der er væsentligt højere end aktiemarkedet som helhed.

Forandringer fra FED

På obligationsmarkederne blev august 2020 præget af noget meget sjældent. FED, USA’s centralbank og dermed verdens vigtigste centralbank, ændrede officielt på den måde, FED vil føre pengepolitik på i fremtiden. Groft sagt har det hidtil været sådan, at FED har strammet pengepolitikken, når centralbanken forudså, at inflationen i fremtiden ville overstige FED’s ønskede inflationsniveau. Sådan bliver det ikke i fremtiden. I en erkendelse af, at man ikke har været i stand til at forudsige stigende inflation, vil FED fremover først stramme pengepolitikken, når inflationen er til stede.

Obligationsmarkederne reagerede ved at forvente en smule højere fremtidig inflation, hvilket naturligvis betød højere lange renter. I Danmark steg den 10-årige rente med 0,10%, mens den 2-årige var uforandret.

I vores hjemlige andedam var der stadig udenlandsk efterspørgsel efter danske realkreditobligationer, hvilket fik merrenten på realkreditobligationer i forhold til statsobligationer til at falde yderligere til et historisk set meget lavt niveau. Sammenlignet med udenlandske alternativer er danske realkreditobligationer dog fortsat attraktive, hvorfor vi ikke forventer at merrenten skal stige foreløbigt.

For Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer bød måneden på små, positive afkast, eksemplificeret ved Formuepleje Fokus, der steg 0,3%.

Fremadrettet forventer vi fortsat, at obligationsrenterne vil forblive på de nuværende niveauer i den nærmeste fremtid.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver