Spring til indhold

2. marts 2020

Markedsoptimisme afløst af coronafrygt

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

Regnskaberne i Europa og USA klarede sig bedre end ventet i februar, men det blev overskygget af udbruddet af coronavirus, der medførte en meget hurtig aktiekorrektion. På rentefronten betyder det, at markedet nu forventer rentesænkninger fra både Fed og ECB.

De første uger af februar blev kendetegnet af regnskabsaflæggelser fra USA og Europa. Generelt har regnskaberne fra de amerikanske selskaber været bedre end først ventet.

Inden rapporteringen ventede korpset af analytikere en negativ indtjeningsvækst i 4. kvartal 2019 på -0,5 procent sammenlignet med samme periode i 2018. Med mere end 95 procent af de amerikanske selskaber, der har rapporteret tal indtil videre, lander den samlede indtjeningsvækst på +0,6 procent.

På indtjeningssiden har det blandt andet været sektorer som Finans, IT og Sundhed, der har overrasket positivt i forhold forventningerne. På den negative side er det fortsat sektorer som Energi, Materialer og Industri, der har skuffet.

På det overordnede plan er der bedømt på regnskaberne fortsat generelt en positiv udvikling i omsætningsvæksten og ikke mindst omsætningsniveauet.

Corona forstyrrer

Midt i februar kom Apple imidlertid med en nedjustering af omsætningsforventningerne til 1. kvartal 2020. Baggrunden var, at det udbrud af COVID-19-virus, der siden slutningen af januar har påvirket Kina, betød, at mange medarbejdere i Hubei-provinsen var blevet beordret til at blive hjemme for at reducere spredningen af virusset.

Nedlukningen betød en nedgang i produktionen af blandt andet iPhones. Forstyrrelsen af Apples forsyningskæde gjorde, at selskabet ikke længere forventede at kunne honorere den efterspørgsel der lå til grund for forventningerne i 1. kvartal 2020 – derfor nedjusteringen. 

I Danmark har de større selskaber ligeledes i langt de fleste tilfælde leveret pæne regnskaber som har levet op til eller været bedre end forventningerne. Mod slutningen af måneden har flere selskaber dog kommunikeret en negativ corona-effekt uden egentlige nedjusteringer i stil med Apple. Nedjusteringer i de danske selskaber må dog forventes i de kommende uger.

Markedet reagerer voldsomt på spredning uden for Kina

Månedens altoverskyggende tema har dog været koncentreret omkring spredningen af COVID-19 uden for Kina. Ikke mindst i den sidste uge af februar.

De første uger af måneden var således præget af optimisme og nye aktierekorder med afsæt i ovenstående, mens den sidste uge bød på en aktiekorrektion på mere end 10 procent – i øvrigt den hurtigste siden finanskrisen i 2008 målt på det amerikanske aktieindeks.

Årsagen til det markante skifte skyldes primært ét forhold: Til og med fredag den 21. februar havde aktieinvestorer generelt set en opfattelse om, at COVID-19 var en isoleret kinesisk begivenhed med forholdsvise få negative direkte konsekvenser for resten af verden på længere sigt.

COVID-19 blev således betragtet som en forstyrrelse af udbudssituationen, eller en del af den globale forsyningskæde som fik Apple til at nedjustere, men også en forstyrrelse der forholdsvis hurtigt ville blive periodiseret ud på de øvrige kvartaler, så den samlede negative væksteffekt på længere sigt ville være begrænset.

Men fra weekenden 22.-23. februar accelererede smitten kraftigt uden for Kina i lande som Sydkorea, Italien og Iran. Hurtigt herefter kunne andre europæiske lande som Tyskland, Danmark, Norge og Sverige rapportere om de første tilfælde af smittede.

På ganske kort tid gik COVID-19 fra at være en isoleret kinesisk problemstilling til at være et globalt fænomen som naturligvis også ville berøre efterspørgselskomponenterne (flytrafik, hoteller, restauranter osv.) negativt.
 
Ændringen i globale aktieinvestorers stålfaste overbevisning om, at COVID-19 i bund og grund var en meget begrænset problemstilling til, at det i langt højere grad også ville få en negativ økonomisk effekt uden for Kina, har været årsagen til de markante kursfald over den sidste uge i februar.

Til tider panisk stemning på de finansielle markeder

Det markante skifte i markedets hovedscenarie (isoleret kinesisk problemstilling) til det alternative scenarium (at COVID-19 er en global problemstilling) har som nævnt medført betydelige og i perioder paniske bevægelser på de finansielle markeder.

Formuepleje nedbragte den 9. januar 2020 aktieeksponeringen på tværs af bl.a. kapitalforeningerne, hvilket har gjort det muligt igen gradvist at begynde at øge aktieeksponeringen igen. Første skridt i denne proces blev foretaget i sidste uge.

Baggrunden for det er, at de langsigtede perspektiver for en svær global økonomisk opbremsning eller ligefrem recession forsat ikke er overvejende sandsynligt. Tværtimod vil den globale økonomiske vækst opleve et væsentligt negativt stød i 1. og 2. kvartal 2020, men over tid genvinde en betydelig del af den tabte aktivitet. Derudover forventes det, at verdens centralbanker i varierende omfang vil imødekomme den økonomiske svaghed med yderligere pengepolitiske stimuli.

Læs mere om Formueplejes syn på COVID-19 her

Det understreges dog, at sidste uges opkøb af aktier er første skridt af flere. I et marked med så store udsving kan det ikke lade sig gøre at ramme den absolutte bund. Over de kommende uger vil der fortsat være et forhøjet niveau af kursudsving, hvor Formuepleje naturligvis vil udnytte de muligheder der måtte byde sig.

Rentemarkeder har også haft corona-fokus

Som aktiemarkederne var også rentemarkederne næsten udelukkende fokuseret på COVID-19 i februar. Dét, der især er har ændret sig, er forventningerne til, hvad de store centralbanker gør i løbet af 2020.

Ved udgangen af februar forventedes det, at den amerikanske centralbank i løbet af i år vil sænke styringsrenten med ca. 1 procentpoint til niveauet 0,50-0,75 procent. Altså tæt på det samme niveau som lige efter finanskrisen. På samme vis forventes den europæiske centralbank at sænke sin styringsrente med 0,18 procentpoint fra det nuværende niveau på -0,50 procent.

Effekten på obligationsmarkedet har været størst i USA, hvor den 10-årige statsrente er faldet fra 1,50 procent til 1,14 procent – et fald der udelukkende fandt sted i den sidste uge af måneden.

I Danmark har vi oplevet et fald på hhv. 0,11 procentpoint og 0,06 procentpoint i den 10-årige og 2-årige DKK-swaprente. Altså en noget mere afdæmpet reaktion end på f.eks. aktiemarkedet. Dog har det betydet, at 1% 2050-realkreditobligationen igen handler over kurs 100, hvorfor vi igen har den rekordlave kuponrente på 0,5 procent på danskernes 30-årige boligfinansiering.

Af samme årsag har der i månedens løb været små positive afkast på realkreditporteføljerne i Formueplejeforeningerne. 

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver