Spring til indhold

4. august 2020

Dollarsvækkelse og lavere renter satte dagsordenen i juli

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager Erik Bech

Covid-19 præger fortsat de finansielle markeder. Sådan har det også været gennem juli, hvor den markante svækkelse af dollaren var en af de store forandringer. I Europa var det især vedtagelsen af en ny genopretningsfond i EU-regi, der tiltrak sig opmærksomhed.

På det overordnede plan har juli på flere områder været en fortsættelse af juni med fokus på Covid-19 og de regionale udbrud, der gennem måneden løbende har tiltrukket sig opmærksomhed.

Derudover har forholdet mellem USA og Kina, regnskabssæsonen, forlængelse af de amerikanske hjælpepakker og ikke mindst det amerikanske præsidentvalg i november ligeledes været omdrejningspunkter for opmærksomheden.

Aktiemarkederne befinder sig i øjeblikket derfor i krydsfeltet mellem et væsentligt indtjeningspres, fortsat højt smittetryk i flere lande og ikke mindst tiltagende politisk uro.

Fortsatte stimuli, en udvikling der på trods af opbremsningen på mange områder er bedre end ventet og ikke mindst en mangel på investeringsalternativer ligger til grund for investorernes fortsatte appetit og dermed evne til at overvinde bekymringsmuren og sende aktierne højere op.

Rent afkastmæssigt har måneden været præget af en relativt kraftig svækkelse af den amerikanske dollar over for blandt andet danske kroner på cirka 5 procent. Det generelle aktiemarked er steget med 5,3 procent målt i dollars, men inkluderes dollarsvækkelsen ender måneden med et samlet afkast på 0,4 procent målt i danske kroner.

Bedst er det gået for de amerikanske aktier og ikke mindst Emerging markets-aktierne, mens Japan og Europa begge ligger med negative afkast over perioden.

Blandt de bedst performende sektorer har det igen været de cykliske forbrugsaktier og teknologiaktierne, mens finans- og energiaktier liger i bund med negative månedsafkast – ganske som udviklingen over første halvår af 2020.

Markant svækkelse af den amerikanske dollar

Som nævnt har dollarsvækkelsen overfor danske kroner fjernet størstedelen af det amerikansk genererede afkast i det globale aktieindeks. Måles dollarudviklingen over for en kurv af andre valutaer, er dollaren svækket med 4,4 procent i juli. Dette er den største månedlige svækkelse siden september 2010.

De direkte konsekvenser på afkastet kan aflæses ovenfor, mens de indirekte konkurrencefordele kommer over tid. Blandt de største amerikanske eksportører er blandt andet teknologiaktierne, der forsat fremstår som de absolutte vindere gennem 2020.  

Baggrunden for den markante svækkelse af dollaren over for en række valutaer skal findes i flere forhold. Usikkerhed om den amerikanske økonomiske vækst i relation til fremgang i den øvrige globale økonomi har været en del af forklaringen.

Dette skal også ses i lyset af det forsatte høje (og gennem juli stigende) smittetryk i en række af de amerikanske stater og ikke mindst centralbankchef Jerome Powells kommentar i sidste uge om, at yderligere stimuli bestemt ikke kan udelukkes for at holde amerikansk økonomi på sporet.

På mange måder en historisk regnskabssæson

Gennem de seneste uger har amerikanske selskaber aflagt regnskaber for 2. kvartal 2020. I øjeblikket har knap 65 procent af det amerikanske indeks aflagt regnskab, mens vi ved udgangen af ugen rammer 85 procent af selskaberne.

Regnskabssæsonen har på mange måder været historisk. Grundet Covid-19-nedlukningen står amerikanske virksomheder over for et fald i indtjeningen på 34 procent i forhold til 2. kvartal 2019.

Selvom opbremsningen i indtjeningsvæksten er markant, så har udviklingen gennem rapporteringen faktisk vist sig at være væsentlig bedre end frygtet. Indtjeningsvæksten har på nuværende tidspunkt overrasket væsentlig mere end den plejer anført af sektorer som IT og Sundhed.

Blandt IT-selskaberne har der naturligvis været fokus på de største selskaber som Apple, Microsoft, Facebook med flere. Langt de fleste af disse selskaber har leveret meget stærke regnskaber, der har ligget markant over forventningerne.

Det er dog også iøjnefaldende, at mere end 9 ud af 10 IT-selskaber har overrasket positivt, hvilket taler for en væsentlig bredde i evnen til at overraske positivt inden for denne sektor.  

På den negative side har 8 ud af 10 energiselskaber skuffet på omsætningssiden og viser i tråd med forventningerne en indtjeningstilbagegang på mere end 50 procent.

Udmeldingerne om forventningerne til de kommende kvartaler er fortsat præget af stor usikkerhed og lav visibilitet. Derfor er der fortsat et stort antal amerikanske virksomheder, der afholder sig fra at melde konkret ud om, hvad forventningerne til de kommende kvartaler præcist indeholder. 

Over de kommende uger vil de europæiske og ikke mindst de danske selskaber i større stil rapportere regnskaber på 2. kvartal 2020.

Centralbanken holder de europæiske rentemarkeder i kort snor

Den seneste måned har der hersket ro og stabilitet på rentemarkederne, mens mange investorer har været på ferie. Det skyldes i høj grad de mange tiltag, som den europæiske centralbank (ECB) har sat i søen de seneste par måneder. Især ECB’s store månedlige opkøb af obligationer på op til i alt 1350 milliarder euro frem til sommeren 2021 er med til at holde obligationsrenterne på et meget stabilt niveau. Desuden har de signaleret, at de er klar til at øge programmet, hvis det bliver nødvendigt. Kombineret med bekymring om fremtidige vækstudsigter i lyset af Covid-19-epidemien er der lave forventninger til, at markedsrenterne skal stige nævneværdigt i de kommende måneder.

En anden vigtig faktor er også, at ECB i slutningen af juni lod de europæiske banker låne mere end 1300 milliarder euro til en rente ned til minus 1 procent. Dette enorme beløb må forventes brugt på at låne ud til virksomheder og forbrugere til gavn for økonomien – men også til medlemslandene via statsobligationsmarkederne. Så der bliver sendt mange penge i omløb, og nogle af pengene bliver investeret i obligationer og er derved med til at holde renterne på et lavt niveau, selvom staterne udsteder væsentlig flere statsobligationer i øjeblikket for at finansiere de mange nationale hjælpepakker.

Den vigtigste begivenhed i juli har været EU’s vedtagelse af en ny genopretningsfond på i alt 750 milliarder euro, der skal hjælpe medlemslandene ud af den økonomiske krise i kølvandet af Covid-19-epidemien. Finansieringen af denne fond sker ved, at EU optager lån og fordeler pengene til trængende lande, hvor Italien og Spanien er de store aftagere. Udsigten til hjælp til den skrantende italienske økonomi har haft en positiv afsmittende effekt på især de italienske statsobligationer.

Hen over måneden er renterne faldet en lille smule over hele rentekurven, og samtidig er merrenten på danske realkreditobligationer faldet yderligere. Juli 2020 har derved budt på positive afkast i Formueplejeforeningernes realkreditobligationsporteføljer symboliseret ved Formuepleje Fokus, der er steget med 1,51 procent i løbet af måneden.

Strategien fremadrettet er fortsat bygget på en forventning om, at centralbanker verden over og især i Europa vil sørge for, at renteudsvingene i de kommende måneder vil være små.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver