Spring til indhold

25. marts 2020

Brev til kunderne fra Formueplejes administrerende direktør

Af Niels B. Thuesen, Adm. direktør, partner, medlem af investeringskomitéen

I disse dage får vi mange spørgsmål fra kunder, som er bekymrede over udviklingen på de finansielle markeder og i Formueplejes investeringsløsninger. Formueplejes administrerende direktør Niels B. Thuesen svarer i dette brev til kunderne på de spørgsmål, vi hører oftest.

Kære medinvestor

I disse dage får vi mange spørgsmål fra kunder, som er bekymrede over udviklingen på de finansielle markeder og i Formueplejes investeringsløsninger. De spørgsmål, vi møder oftest, er følgende:

  1. Er risikoen i Penta lavere end for verdensaktieindekset? Og hvad med Safe (middel risiko)?
  2. Har Formuepleje styr på risikoen?
  3. Kan Formuepleje udvise solidaritet ved for eksempel at skære i ÅOP?

Er risikoen i Penta lavere end verdensaktieindekset? Og hvad med Safe (middel risiko)?

Gennem de seneste mange år, har jeg på samtlige Formueplejearrangementer i forbindelse med min indledning redegjort for, at vores løsninger på korte perioder (som for eksempel 3-6 måneder efter et negativt chok til verdensøkonomien) kan forventes at levere større tab end markedet. Men også, at der på perioder på 24 måneder efter en negativ begivenhed vil skulle forventes, at vores løsninger er væsentligt mere formue­be­var­ende end markedet. Til gengæld skal der også kunne forventes et betydeligt højere afkast end markedet på længere sigt. I relation til Penta, har jeg også sagt, at her skal man faktisk forvente, at der efter en større negativ begivenhed vil være mere formuebevarelse på perioder over 12 måneder sammenholdt med markedet, idet Penta er bedre kalibreret til den lidt kortere periode end Safe. Det er naturligvis samme budskab, vores mange rådgivere sørger for at fortælle på kundemøder.

Formuebevarelsen på 24 måneder og højere forventet afkast på endnu længere sigt skyldes blandt andet:

 1. Dokumenteret formuebevarende aktiestrategi
  Gennem tiden har Formueplejes aktiestrategi bevist, at aktierne i vores porteføljer falder mindre end markedet – dog ikke på helt kort sigt, når alt falder i aktiemarkedet. Sådan har det været for samtlige sammenhængende 12 måneders perioder, hvor aktiemarkedet er faldet, siden 2004, hvor vores aktiestrategi har haft samme ledelse. Vi forstærker derudover yderligere aktieporteføljens formuebevar­ende egenskab via en særlig teknik, der ikke øger markedsrisikoen.

 2. Realkredit som modvægt til aktier
  I vores porteføljer indgår realkreditobligationer som modvægt til aktieporteføljen. Der kan dog opstå korte perioder, hvor realkreditobligationer ikke er modvægt til aktier – som nu hvor både aktier og realkreditobligationer er faldet samtidigt. Denne udvikling skyldes typisk stress i markedet – og det er også tilfældet denne gang. Internationale investorer har brugt aktivklassen til at skaffe likviditet, og der er ikke belæg for manglende tillid til dansk realkredit. Derfor forventer vi, at udviklingen vil rette sig væsentligt i løbet af ganske få uger og senest i løbet af årets andet kvartal.

 3. Gunstige forhold for porteføljernes formuebevarende egenskaber
  Ovenstående indebærer, at Penta har muligheden for at have en aktieandel på op til 130% af egenkapitalen, uden at vi går på kompromis med målsætningen om, at vi skal være mere formuebevarende end verdensaktieindekset på perioder over 12 måneder (målt fra umiddelbart før den negative begivenhed indtræffer). På denne horisont får vi nemlig hjælp af vores aktiers mere formuebevarende egenskaber, rentemarginalen mellem låne- og obligationsrenten samt rentefaldet, der giver kursstigninger til realkreditporteføljen.

  For Formuepleje Safe indebærer ovenstående, at Safe kan have en aktieandel på op til 90% af egenkapitalen. Da Formuepleje Safe også har en andel i virksomhedsobligationer på op til 15% af egenkapitalen, skal vi dog ud på 24 måneder for, at vi med rimelig sikkerhed kan sige, at Safe er mere formuebevarende end middelrisikoindekset – igen målt fra umiddelbart før begivenheden indtræffer.

 4. Aktiv kapitalforvaltning i et usikkert marked
  Vi er en aktiv kapitalforvalter, og vores medarbejderstab består af flere nøglepersoner, der med succes har bestridt topposter indenfor kapitalforvaltning gennem mere end 30 år. Det indebærer, at vi udnytter de muligheder, der er i markedet nu. Vi øger naturligvis vores renterisiko nu hvor realkreditmarkedet er faldet, og hvis der er aktier, der er faldet for meget, er der gode muligheder for omlægninger i porteføljen, hvilket vi også udnytter p.t. Vi øgede også aktieandelen i forbindelse med kursfaldene – i bagklogskabens lys dog desværre lidt for tidligt.

 5. Der er meget til gode
  Alt i alt kan man også sige, at nu hvor aktier og endda realkreditobligationer er faldet, har såvel Penta som Safe meget til gode på den korte bane.

Har Formuepleje styr på risikoen?

Ja. Risikostyringen har været et af mine mest højtprioriterede indsatsområder, siden jeg kom til Formuepleje i 2012. I løbet af min første uge i virksomheden implementerede jeg blandt andet den nuværende aktiestrategi og en ny risikostyring. Det udmøntede sig for eksempel i skarp positionsstyring i aktieporteføljen, så der i forhold til maksimale positioner er tvungen rebalancering (også kaldet stop loss-anordninger) dagligt og i nogle tilfælde flere gange om dagen. Det betyder, at hvis aktieandelen i Penta for eksempel oversteg 130%, ville den omgående være blevet nedbragt.

Det samme gælder for obligationsporteføljen, hvor der jo er en større gearing. Også her har der siden min tiltrædelse i 2012, været begrænsninger på såvel gearingens størrelse og den samlede renterisiko. Det var ikke tilfældet tidligere, hvor gearingen derfor kunne øges, når egenkapitalen faldt.

Derudover må aktieporteføljen ikke bestå af aktier med meget høj risiko som for eksempel udelukkende teknologiaktier eller nordiske aktier. Aktieporteføljen kalibreres desuden dagligt, så risikoen svarer til verdens­aktieindekset, men bare med bedre aktier, idet der investeres i undervurderede kvalitetsaktier. Vores aktieportefølje er dog med en ”active share” på over 90% absolut ikke en indeksportefølje.

Kan Formuepleje udvise solidaritet ved for eksempel at skære i ÅOP?

Det ÅOP, Formueplejes kunder betaler, er inklusive resultathonorar, og da der fremadrettet er et pænt stykke op til resultathonoraret, er det for en periode væsentligt billigere at få passet dine investeringer hos Formuepleje. Det faste vederlag til Formuepleje skal holde ”maskinen” kørende i dårlige perioder, og det kan faktisk lade sig gøre selv efter de nuværende kursfald. Men falder aktiemarkedet mod forventningen med yderligere 30% – og bliver nede resten af året – er situationen anderledes. I denne situation må vi skære i omkostningerne, naturligvis uden det skal gå ud over kvaliteten af kontrolapparatet og investeringsplejen.

Til gengæld kan jeg garantere, at vi i Formuepleje er solidariske. Både jeg og mine kollegaer investerer selv i vores egne løsninger på præcis samme vilkår som dig. Det har ikke ændret sig, og det, er noget af det, der adskiller Formuepleje fra andre i branchen.

Men udviklingen vil vende

Lad mig understrege, at vi i Formuepleje ser optimistisk på udviklingen herfra. De mange hjælpepakker fra centralbanker og regeringer verden over er uden historisk sidestykke og understøtter vores forventning om et såkaldt rebound i andet halvår 2020. Vi må også forvente, at 2020 netto kommer ud med meget lav vækst globalt, negativ vækst i Europa og omkring nulvækst i USA. De finansielle markeder ser dog fremad og er typisk 1-2 kvartaler foran økonomien, så derfor vurderer vi fortsat, at vi allerede indenfor det kommende kvartal ind­henter meget af det tabte – og endda har et bedre udgangspunkt herfor end vores konkurrenter.

Jeg vil gerne takke dig for den tillid, du også i denne svære tid udviser Formuepleje. Har du spørgsmål til den aktuelle udvikling eller til dine konkrete investeringer, er du som altid meget velkommen til at kontakte din rådgiver – eller til at ringe til os på 87 46 49 00.

Venlig hilsen

Niels B. Thuesen
Adm. direktør, partner, Formuepleje Holding-koncernen

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver