Spring til indhold

28. januar 2016

Formuepleje - 30 år og stadig unik

Af Kommunikationsafdelingen

I 1986 stiftede Claus Hommelhoff og Erik Møller* den virksomhed,som på 30 år har udviklet sig til Formueplejekoncernen. Vores relativt høje alder er dog ikke det eneste, der adskiller os fra andre kapitalforvaltere.

Fra at starte op hjemme ved køkkenbordet og investere for familie og venner, er Formuepleje vokset til Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med over 11.000 investorer og mere end 50 milliarder kroner under forvaltning.

Claus Hommelhoff er stadig særdeles aktiv som rådgiver for vores kunder, og han deler dagligt ud af sin faglighed og erfaring til alle medarbejdere. Også til "yngre" kolleger som jeg selv, der kun har været en del af Formuepleje i 13 ud af de 30 år.

Det særlige stof

At drive kapitalforvaltning handler dybest set om tillid. En investor, der investerer hos Formuepleje gør det kun, hvis tilliden til at kunne opnå et attraktivt afkast i forhold til risikoen er på plads. Og det er den kun, hvis tilliden til de mennesker, der står bag investeringerne er, til stede. Det var det, som gjorde sig gældende for 30 år siden, og det er det, som gør sig gældende i dag.

Så selvom Formuepleje er i dag er blevet stor, er kundernes tillid stadig det vigtigste for os.

Tilliden kan vi gøre os fortjent til ved fortsat at tage udgangspunkt i det, som de første investorer hos os syntes godt om. Nemlig gode resultater og en åben forretningsmodel med et interessefællesskab kendetegnet ved, at når det går vores investorer godt, så går det Formuepleje godt.

Formueplejes kerneværdier er derfor de samme, men kvaliteten og risikostyringen har fået et markant løft de senere år, og vi har blandt andet været i stand til at tiltrække en række af Danmarks dygtigste kapitalforvaltere og formuerådgivere, så slutresultatet for investorerne kan blive endnu bedre.

Med flere dygtige mennesker i Formuepleje kan vi sætte endnu større fokus på det, vi gerne vil. Nemlig at levere god performance og have 100 procent åbenhed og fælles interesser med vores investorer. Det er det, som gennem tiden har fået mange til at vælge Formuepleje frem for bankens løsning.

Unikt og stærkt koncept

Gennem årene har vi trykt mere end 115 udgaver af Magasinet FORMUE, hvor vi gentagne gange har fortalt om vores måde at tænke og udføre investeringer på - også i tider med uro på markederne.

Min status er, at det, der har gjort det muligt at stå imod selv kraftige storme på finansmarkederne de seneste 30 år, er stærke resultater, et stærkt koncept og stærke værdier, som er enkle at forklare, men tilsyneladende svære at efterleve. I hvert fald har ingen andre kapitalforvaltere i Danmark kunnet kopiere Formuepleje.

Og der har været flere forsøg på det, men det er endnu ikke lykkedes for nogen. Man spørger sig selv hvorfor mon?

Sammen med vores investorer er vi stadig alene om konsistent at gå vores egen vej og holde fast i, at interessefællesskabet mellem kapitalforvalter og investor er afgørende for et tillidsfuldt og langvarigt samarbejde om at bevare og øge formuer.

I magasinet kan du denne gang få indblik i, at gode investeringer ikke altid handler om opsparing. Det kan også handle om nedsparing. Derudover kan du læse om, hvordan vi i Formuepleje bruger vores erfaring med gearing. Det er en erfaring, som gør det muligt, at vi i vores porteføljer med lån lige nu får penge for at låne - vel at mærke risikofrit i danske kroner!

Vi har naturligvis også stor fokus på, hvad der skal ske på finansmarkederne i 2016, blandt andet i artiklen "10 bud på 2016". Her vil du dels kunne læse om, hvad vi forventer vil ske på markederne, og hvilke risici som er helt væsentlige at takle, for at vi leverer god performance i 2016.

For det er og bliver vores mål. At levere den gode performance, som skaber tillid.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver