För svenska investerare

Fonderna under kapitalföreningarna Formuepleje Safe och Formuepleje Penta är godkända av den svenska Finansinspektionen avseende marknadsföring till svenska kunder.

Klicka för dokument här:

Formuepleje Safe  Formuepleje Penta 
 Basfakta för investerare  Basfakta för investerare
 Investor Information  Investor Information
 Artickles of Association  Artickles of Association
 Annual Report 2015  Annual Report 2015