Governance

Ordreudførelsespolitik
Ordreudførelsespolitikken er en beskrivelse af, hvordan Formuepleje A/S udfører handler med værdipapirer for selskabets kunder.

Hent Formueplejes ordreudførelsespolitik (PDF)


Politik for håndtering af interessekonflikter
Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S i relation til interessekonflikter.

Hent Formueplejes politik for håndtering af interessekonflikter (PDF)


Politik for udøvelse af stemmerettigheder
Denne politik oplyser om, hvordan Formuepleje A/S udøver de rettigheder, selskabet har på vegne af investerings- og kapitalforeninger, som selskabet administrerer.

Hent Formueplejes politik for udøvelse af stemmerettigheder (PDF)


Præmiering
Aftaler om præmiering mellem de af Formuepleje administrerede investerings- og kapitalforeninger og Formuepleje A/S.

Hent aftalen om præmiering (PDF)


Videregivelse af oplysninger
Formuepleje har retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives fra virksomheden. Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger foretages på en forsvarlig måde, og de skal være offentligt tilgængelige.

Hent Formueplejes retningslinjer for videregivelse af oplysninger (PDF)


Almindelige forretningsbetingelser
Betingelsernes anvendelsesområde: Formuepleje A/S almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forretningsforhold mellem selskabets og selskabets kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale. Formuepleje A/S forretningsbetingelser.


Cookie- og privatslivspolitik
Formueplejes politik for registrering af cookies og beskyttelse af brugernes privatliv.