Governance

Ordreudførelsespolitik
Ordreudførelsespolitikken er en beskrivelse af, hvordan Formuepleje A/S udfører handler med værdipapirer for selskabets kunder.

Hent Formueplejes ordreudførelsespolitik (PDF)


Politik for håndtering af interessekonflikter
Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S i relation til interessekonflikter.

Hent Formueplejes politik for håndtering af interessekonflikter (PDF)


Politik for udøvelse af stemmerettigheder
Denne politik oplyser om, hvordan Formuepleje A/S udøver de rettigheder, selskabet har på vegne af investerings- og kapitalforeninger, som selskabet administrerer.

Hent Formueplejes politik for udøvelse af stemmerettigheder (PDF)


Politik for mangfoldighed
Denne politik oplyser om, hvordan Formueplejekoncernen skitserer og definerer retningslinjerne for fremme af tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Hent Formueplejes politik for mangfoldighed (PDF)  


Politik for aflønning
Denne politik definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje Koncernen i relation til aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

Hent Formueplejes politik for aflønning (PDF)


Honorar til Forvalter
Formuepleje A/S har indgået administrations og investeringsrådgivningsaftaler med foreninger under administration af Formuepleje. Formuepleje modtager af de pågældende foreninger ikke nogen betaling i forbindelse med levering af investeringsservice til en given kunde. Formuepleje modtager kun betaling fra foreningerne som dækker over administrationen af foreningen samt investeringsrådgivning/porteføljestyring af foreningernes andele.

Såfremt Formuepleje skulle modtage nogen tredjepartsbetaling i forbindelse med en leveret investeringsservice til kunden vil Formuepleje forinden skulle underrette investor herom.

Foreningernes betaling til Formuepleje for rådgivning og administration kan hentes her (PDF)

Videregivelse af oplysninger
Formuepleje har retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives fra virksomheden. Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger foretages på en forsvarlig måde, og de skal være offentligt tilgængelige.

Hent Formueplejes retningslinjer for videregivelse af oplysninger (PDF)


Almindelige forretningsbetingelser
Betingelsernes anvendelsesområde: Formuepleje A/S almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forretningsforhold mellem selskabets og selskabets kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale. Formuepleje A/S forretningsbetingelser.


Cookie- og privatslivspolitik
Formueplejes politik for registrering af cookies og beskyttelse af brugernes privatliv.