Spring til indhold

8. april 2022

Ny ejendomsfond åben for tegning

Af Formuepleje

Formueplejes syvende ejendomsfond tager udgangspunkt i den samme investeringsstrategi, som oprindeligt lagde hele fundamentet for Formuepleje Ejendomme. Det skyldes et ønske blandt Formueplejes kunder, og ikke mindst at netop denne tilgang hidtil har skabt solide afkast til investorerne.

Formueplejes første ejendomsfond så dagens lys i efteråret 2017, fordi vi havde et ønske om at vokse med vores kunder. Vi oplevede et behov for at kunne tilbyde investering i ejendomme som et supplement til veldiversificerede porteføljer, og i 2017 fik vi endelig muligheden for at gøre netop det på en måde, der flugtede med vores tilgang til investering i andre aktivklasser.

Derefter gik det hurtigt.

”I løbet af ganske kort tid fuldtegnede vi tre ejendomsfonde. Teamet omkring vores ejendomsinvesteringer voksede, og det lykkedes os at tiltrække nogle stærke profiler, som efterfølgende har arbejdet på højtryk for at udvælge de bedste ejendomme og optimere driften af dem for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder,” siger Søren Astrup, der er direktør i Formuepleje A/S.

En ny strategi

I 2021 fik vi muligheden for at bygge en ny type ejendomsfond. Hvor vi før havde rejst pengene først og derefter udvalgt de bedste ejendomme, fik vi nu muligheden for at udbyde en nye type fond: Et prestigeprojekt i form af Nicolinehus Nord i hjertet af Aarhus.

”Vi oplevede en stor interesse for Nicolinehus, og derfor valgte vi at vende strategien med henblik på fremover at finde ejendommene først og derefter rejse pengene,” siger Søren Astrup og tilføjer:

”Men på samme tid blev vi tilbudt toppriser for samtlige ejendomme i vores tre første fonde, som ville kunne give vores ejendomsinvestorer et markant højere afkast, end de oprindeligt var stillet i udsigt. Vi er jo sat i verden for netop at skabe attraktive afkast til vores kunder, så det var vi ikke i tvivl om, at vi ville eksekvere på.”

Salget af ejendommene i Formuepleje 1 P/S, Formuepleje Ejendomme 2 P/S og Formuepleje Ejendomme 3 A/S gav fondenes investorer et afkast på henholdsvis 67%, 79% og 225%.

Investorer ønsker ny fond med gammel strategi

Søren Astrup fortæller, at salget har skabt et luksusproblem for Formueplejes kunder.

”Vi befinder os nu i den privilegerede situation, at fordi det er gået så godt med de tre første fonde, så står vores kunder med et afkast, de gerne vil investere igen. Flere af dem har spurgt, om vi ikke ville lave endnu en fond, der følger en lignende investeringsstrategi. Og det vil vi naturligvis gerne.”

Derfor lancerer vi i dag, onsdag den 6. april 2022, seneste skud på stammen af ejendomsinvesteringer i Formuepleje. Vi kalder den Formuepleje Ejendomme Select.

Kommende ejendomsfonde vil således høre under en af nedenstående tre kategorier:

 1. Projekt- og signaturfonde (som for eksempel Nicolinehus Nord)
 2. Temafonde (fokus på en bestemt type boliger – eksempelvis studie- eller ældreboliger)
 3. Select-fonde (fonde hvor vi samler penge og efterfølgende finder de bedste ejendomme)

 

Formuepleje Ejendomme Select: Investeringen kort fortalt 

I Formuepleje Ejendomme Select investerer du i nogle af landets største og mest attraktive vækstbyer i forhold til befolknings- og erhvervsmæssig udvikling.

Vi udvælger fondens ejendomme ud fra kvalitetsparametre som rumfordeling, lejlighedsstørrelse, lyd- og lysforhold, kvalitet og genudlejningssikkerhed mv. 

I Formuepleje Ejendomme Select investerer du i driftssikre ejendomme, hvor kvaliteten holdes op mod områdets efterspørgsels- og udbudssituation ud fra blandt andet tomgang, aktuelt og kommende byggeri, nuværende bygningsmasse og befolkningssammensætning I udvælgelsen af ejendomme fokuserer vi desuden på vækstpotentialer som for eksempel ændringer i nærområdet, udviklings- og ombygningsmuligheder. Vækstpotentialerne er afkastmuligheder, som kan øge mulighederne for at give yderligere afkast ud over det estimerede. 

Investeringens nøgletal:

 • Minimumstegning: 750.000 kr. 
 • Forventet gennemsnitlig årlig forrentning før skat: 9,23%
 • Forventet internt afkast (IRR) før skat: 5,85% 
 • Intet upfront fee 

Få mere information

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne for at investere i den nye fond, er du velkommen til at kontakte din personlige rådgiver eller en medarbejder i Formueplejes kundesekretariat på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

 • Du kan også bestille udbudsmaterialet her

Kom til intromøde

Du også mulighed for at tilmelde dig et intromøde i Aarhus eller Hellerup:

 • maj 2022 i Aarhus kl. 16.30
 • maj 2022 i Hellerup kl. 16.30

Der vil blive serveret et let traktement, og du har mulighed for at stille spørgsmål til investeringen og til Formueplejes ejendomsteam. 

 • Tilmeld dig her

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver