Spring til indhold

12. november 2021

Nicolinehus Nord er fuldtegnet

Af Kommunikation

Formuepleje Ejendomme har som planlagt rejst 355 millioner kroner til den nyeste ejendomsfond, der omhandler det aarhusianske ejendomsprojekt Nicolinehus Nord. I alt 148 investorer har investeret i fonden.

Formuepleje Ejendommes planer om at rejse 355 millioner kroner til ejendomsfonden, der huser det aarhusianske ejendomsprojekt Nicolinehus Nord, er nu en realitet, og fonden er fuldtegnet, efter at beløbet er rejst fordelt på 148 investorer.

Minimumstegningen var på 750.000 kroner, og de 148 investorer fordeler sig på mange forskellige størrelser fra minimumsbeløbet og opefter.

”Nicolinehus Nord er Formuepleje Ejendommes hidtil største ejendomsprojekt og den største enkeltstående ejendomstransaktion i Aarhus, og vi er naturligvis stolte af, at investorerne har taget så godt imod projektet. Allerede nu går arbejdet i gang med at skabe det afkast, vi har stillet investorerne i udsigt,” udtaler Kristian Voldsgaard, direktør i Formuepleje Ejendomme.

Prisen for Nicolinehus Nord er 825 millioner kroner, hvoraf finansieringen fra investorerne stammer fra de 355 millioner kroner, der nu er rejst, mens den resterende del lånefinansieres. Investorerne kan nu se frem til en gennemsnitlig forventet årlig egenkapitalforretning før skat på 10,24 procent og en intern rente før skat på 8,24 procent.

Fonden budgetterer derudover med årlige forventede udbytter på gennemsnitlig 2,14 procent over 10 år, efter at ejendommen er overtaget. Den første budgetterede udbytteudbetaling er i foråret 2024 på baggrund af driften fra overtagelsestidspunktet til og med 2023.

Formuepleje Ejendomme har flere fonde på vej

At Nicolinehus Nord er fuldtegnet, er første skridt i en ny ambitiøs strategi for Formuepleje Ejendomme, der fremover forventer at kunne tilbyde lignende attraktive investeringsmuligheder:

”Det glæder os, at investorerne har taget så godt imod projektet. Det der især tiltaler investorerne er, at vi udbyder en højkvalitetsejendom med en fantastisk beliggenhed. Det er grundforudsætningen for at indfri afkastforventningerne. Samtidig tiltaler det mange, at vi ikke tager et upfront-fee i ejendomsfonden, men til gengæld har et performancehonorar som først afregnes, når fonden lukkes ned igen om 10-15 år, og afkastet er leveret til investorerne,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

At projektet dertil er bæredygtighedscertificeret til den højeste standard af Green Building Council Denmark, har også været vigtigt for os og investorerne. 

”Vi mener derfor, at vi nu har opskriften klar til at kunne levere flere interessante ejendomsfonde allerede om kort tid, og Nicolinehus markerer derfor blot det første skridt på vejen til vores vækstambition om at bygge en ejendomsportefølje på cirka 20-25 milliarder kroner de kommende 5-6 år,” siger Søren Astrup.

Selv om alt nu er udsolgt, og du gik glip af muligheden for at investere i Nicolinehus Nord, kan du fortsat blive skrevet op som potentiel ejendomsinvestor til Formuepleje Ejendommes kommende ejendomsfonde. Det gør du ved at udfylde oplysningerne via dette link.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver