Spring til indhold

20. september 2021

Formuepleje vil rejse 355 millioner til ny ejendomsfond

Af Kommunikation

Nu kan du som privat investor med en minimumsinvestering på 750.000 kroner blive medejer af den aarhusianske ejendom Nicolinehus Nord, som er et moderne byggeri, der lever op til alle kvalitetskriterier.

Det hidtil største ejendomsprojekt i Formuepleje Ejendommes historie er i gang. Planen er at rejse 355 millioner kroner i ny kapital til en ny ejendomsfond, der skal investere i det aarhusianske nybyggeri Nicolinehus Nord, som efter planen står færdigopført og klar til indflytning den 31. december 2022. Prisen for ejendommen ligger på 825 millioner kroner, hvoraf cirka 43 pct. skal finansieres af kapitalen fra investorerne, mens den resterende del lånefinansieres.

”Det er det hidtil største projekt i Formuepleje Ejendomme, og det er også et projekt, vi har enorme forventninger til. Nu skal vi finde potentielle investorer, der vil investere sammen med os i dette særdeles spændende byggeri,” udtaler Kristian Voldsgaard, ejendomsdirektør i Formuepleje.

Central placering

Ejendommen Nicolinehus Nord ligger centralt placeret i den nyudviklede bydel Aarhus Ø og ligger med udsigt over lystbådehavnen og Aarhusbugten. Bygningen er tegnet af AART Architects og er blandt andet kendetegnet ved, at flere af ejendommens 60 lejeboliger har store taghaver på op til 70 kvadratmeter. Derudover indeholder ejendommen et attraktivt miks af erhvervsarealer.

Hele bygningen Nicolinehus Nord bliver DGNB-certificeret. DGNB bygger på FN’s definition af ansvarlighed med evaluering af byggeri og byområder ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

”Det er et moderne byggeri, der efter planen står klar til indflytning med udgangen af 2022. Der er samtidig tale om en god investering, hvor vi mener, at vi kan tilbyde potentielle investorer en attraktiv investeringscase, hvor de kan se frem til en gennemsnitlig årlig egenkapitalforretning før skat på 10,24 pct. og en intern rente før skat på 8,24 pct.,” oplyser Kristian Voldsgaard og tilføjer:

”Investeringspotentialet er stort, fordi ejendommen består af både lejeboliger og erhvervslejemål i et af de mest attraktive bymiljøer i Danmarks næststørste by. Salgspriserne på ejerlejligheder er steget markant inden for de seneste år, ikke mindst i Aarhus, og derfor er vi overbeviste om, at der vil være stor interesse for at kunne leje attraktive lejligheder i hjertet af Aarhus Ø.”

Minimumsinvestering 750.000 kroner

Investeringen finansieres via egenkapital fra projektets investorer og en finansieringsmodel, hvor långiver har pant i ejendommen. Det betyder, at den maksimale risiko for en investor er det kontante indskud. Fonden budgetterer med årlige udbytter på gennemsnitligt 2,14 pct. over 10 år, efter at ejendommen er overtaget. Den første budgetterede udbytteudbetaling er i foråret 2024 på baggrund af driften fra overtagelsestidspunktet til og med 2023.

”Desuden er det værd at fremhæve, at der ikke er nogen up-front fee i vores ejendomsfonde, som det ellers er kutyme at anvende i branchen. Men vi mener, at det er i fælles interesse, at vi kun får et resultathonorar, hvis vi skaber et minimumsafkast på 2 pct. p.a. til vores investorer,” nævner Kristian Voldsgaard.

Tegningsperioden på den nye ejendomsfond er netop begyndt og løber indtil udgangen af november, medmindre fonden er fuldtegnet forinden. Minimumsinvesteringen er 750.000 kroner. Du kan læse mere om muligheden for at blive investor her.

KORT OM EJENDOMMEN:

  • Nicolinehus Nord består af 60 lejeboliger fordelt på et-, to-, tre- og fireværelses lejligheder i varierende størrelser fra 60-185 kvadratmeter. Lejlighederne er placeret på 4.-9. etage langs lystbådehavnen og Nicoline Kochs Plads. Derudover er der parkeringskælder, fitness, markedshal, kontor og restaurant med skybar. Det samlede areal er 27.033 kvadratmeter.

  • I tvillingehuset Nicolinehus Syd sælges lejlighederne som ejerlejligheder og på trods af, at der først er indflytning i sommeren 2022 er 155 ud af 182 lejligheder allerede solgt.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver