Spring til indhold

8. oktober 2021

Formuepleje på banen med nyt ejendomsprojekt i Aarhus

I dette efterår har Formuepleje Ejendomme åbnet muligheden for at blive medinvestor i det aarhusianske ejendomsprojekt Nicolinehus Nord, som Formuepleje Ejendomme køber af Bricks. ”Der er tale om det hidtil største projekt i Formuepleje Ejendomme, og vi anser det for at være en meget attraktiv investeringscase,” udtaler ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard.

I sidste måned blev døren åbnet for at blive en del af Formuepleje Ejendommes nyeste fond. Tegningsperioden gik i gang den 15. september og fortsætter indtil udgangen af november, eller til fuldtegning, hvis dette sker inden udløb af tegningsperioden. Den nye ejendomsfond er centreret om det aarhusianske nybyggeri Nicolinehus, og da der er tale om en unoteret fond, er der et tegningsbeløb på minimum 750.000 kroner, hvilket giver dig mulighed for at blive medejer af den del, der hedder Nicolinehus Nord.

”Det er det hidtil største projekt i Formuepleje Ejendomme-regi, og det er et projekt, vi har enorme forventninger til. Vi er meget stolte over at kunne sikre vores investorer – nuværende som kommende – medejerskab af dette særdeleles spændende byggeri,” fremhæver Kristian Voldsgaard, ejendomsdirektør i Formuepleje.

Kundedirektør Helle Snedker og hendes rådgiverteam har gennem længere tid oplevet stor interesse for Formueplejes ejendomsfonde:

”Vi introducerede Formuepleje Ejendomme i efteråret 2017, og de første tre fonde har vist særdeles gode resultater. Dette har betydet, at flere og flere har ønsket at komme med, når vi åbnede for tegning i en ny fond.”

”Går du rundt med en ejendomsinvestor i maven, er det en stærk mulighed for at komme ind på et marked, der normalt er forbeholdt professionelle investorer. En ejendomsinvestering som denne i Nicolinehus Nord vil være et godt supplement til mange af vores kunders porteføljer. Ejendomsinvesteringer giver et godt bidrag til risikospredning i en portefølje, men inden investeringen foretages, anbefaler vi, at du tager fat i os, så vi sikrer, at investeringen passer både skattemæssigt og i forhold til din investeringshorisont,” understreger Helle Snedker.

60 attraktive lejelejligheder med mere

Formuepleje Ejendomme køber ejendommen af det aarhusianske ejendoms- og projektudviklingsselskab Bricks. Prisen på Nicolinehus Nord ligger på knap 825 millioner kroner, og Formuepleje Ejendomme skal rejse 355,4 millioner kroner i egenkapital i løbet af tegningsperioden, som allerede er i fuld gang. Selve ejendommen består blandt andet af markedshal, parkeringskælder, restaurant med skybar, kontorer og de 60 lejeboliger, som Kristian Voldsgaard ikke betvivler, at der vil være stor interesse for.

”Derfor anser vi også investeringscasen for potentielle investorer for attraktiv, fordi ejendommen består af både lejeboliger og erhvervslejemål i et af de mest attraktive bymiljøer i Danmarks næststørste by. Salgspriserne på ejerlejligheder er steget markant inden for de seneste år, ikke mindst i Aarhus, og derfor er vi overbeviste om, at der vil være stor interesse for at kunne leje attraktive lejligheder på Aarhus Ø. I markedet er der en klar tendens til øget kræsenhed også fra lejernes side, men Nicolinehus Nord indeholder alle forudsætninger for at leve op til de højere krav, vi ser i dagens marked,” forklarer Kristian Voldsgaard, der er fuld af lovord til ejendommen:

”Det er et særdeles spændende og moderne byggeri, som vi forventer os rigtig meget af. Det står færdigopført og klar til indflytning ved udgangen af 2022.”

Bygningen er tegnet af AART Architects og er blandt andet kendetegnet ved, at flere af ejendommens 60 lejeboliger har store tagterrasser på op til 70 kvadratmeter. Derudover indeholder ejendommen et attraktivt miks af erhvervsarealer.

”Ejendommen er tegnet med en ekstraordinær arkitektur, som giver den en særlig plads i Aarhus. Arkitekturen skaber nogle karakteristiske uderum med flere tagterrasser på op til 70 kvadratmeter til bygningens lejere. Og med den centrale placering på Aarhus Ø sikrer både beliggenhed og arkitektur, at lejerne har udsigt over Aarhus Bugt, Aarhus By og lystbådehavnen. Det er altså ikke et hvilket som helst byggeri, men et som aarhusianerne vil bemærke i bybilledet.”

God investeringscase

Økonomisk er der også noget at komme efter som investor. Ikke mindst med en rigtig god risikospredning.

”Lejeindtægterne fra Nicolinehus Nord er diversificerede på flere lejere. Ejendommen består af både markedshal, parkeringskælder, restaurant med skybar, kontor og depoter samt lejeboliger på mellem 60 og 185 m². I såvel kontor som markedshal er der en uopsigelig lejekontrakt på 10 år, mens der i parkeringskælder er en uopsigelig lejekontrakt på 15 år. Lejerdiversiteten giver en stor risikospredning på forskellige ejendomssegmenter, som igen sikrer en stabil og forudsigelig drift. I vores scenarier ser vi en attraktiv investeringscase, hvor vores beregninger viser en gennemsnitlig årlig egenkapitalforrentning før skat på 10,24 procent over 10 år, efter at ejendommen er overtaget, og en intern rente før skat på 8,24 procent,” siger Kristian Voldsgaard og oplyser, at den første budgetterede udbytteudbetaling er planlagt i foråret 2024 på baggrund af driften fra overtagelsestidspunktet til og med 2023.

Derudover nævner han, at investeringen finansieres via egenkapital fra projektets investorer og en finansieringsmodel, hvor långiver har pant i ejendommen. Det betyder, at den maksimale risiko for en investor er det kontante indskud.

”Desuden er det værd at fremhæve, at der ikke er nogen up-front fee i vores ejendomsfonde, som det ellers er kutyme at anvende i branchen. Men vi mener, at det er i fælles interesse, at vi kun får et resultathonorar, hvis vi skaber et minimumsafkast på 2 procent p.a. til vores investorer,” nævner Kristian Voldsgaard.

Investering i Formueplejes Ejendomsfonde er, hvad der betegnes som en illikvid investering. Derudover kan den endelige lånestruktur og sammensætning afvige fra det budgetterede alt efter udviklingen i markedet og renterne. 

Flere fonde på vej

Når Formuepleje Ejendommes direktør bevæger sig en tur op i helikopteren og ser på det generelle ejendomsmarked, kan han stadig få øje på masser af gode investeringsmuligheder i ejendomsmarkedet, selv om det er et marked med historisk høje priser.

”Ejendomsmarkedet er fortsat attraktivt, og vi går målrettet efter egnede investeringsmuligheder, men naturligvis skal man kigge sig godt for og være sikker på, at regnestykket holder. Prissætningen på ejendomsmarkedet er fortsat drevet af det lave renteniveau, men samtidig skal man have for øje, at et fortsat stigende udbud gør, at lejerne nu har plads til at være kræsne i deres boligvalg,” siger Kristian Voldsgaard, der fortsat især er på udkig i København og Aarhus, når han sammen med resten af ejendomsteamet går på jagt efter nye egnede opkøbsmuligheder.

”Det er i København og Aarhus, at der ud fra et efterspørgselsperspektiv har været den mest gunstige udvikling i de senere år, fordi befolkningerne i de kommuner ifølge Danmarks Statistik er steget med henholdsvis 21 procent og 15 procent i 2010’erne – og de seneste befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik viser en fortsat forventet vækst i de to kommuner. Befolkningstilvæksten er et af de væsentlige parametre, som vi bruger, når vi skal ud at investere i nye ejendomme i vores kommende fonde,” slutter Kristian Voldsgaard.”

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 04//2021

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver