Formueplejes specialister

Formueplejes specialister bidrager jævnligt med viden om udviklingen og mekanismerne på de finansielle markeder - både i TV, radio, aviser og magasiner.

I Aarhus har vi et studie, som gør, at Formueplejes eksperter med få minutters varsel kan stille op til interviews i både TV- og webmedier.

 Henrik Franck, investeringsdirektør

Henrik Franck, investeringsdirektør

Specialer: Investeringsstrategi og porteføljesammensætning

 • Sammensætning af optimale porteføljer som funktion af risikoprofil og investeringshorisont
 • Forventninger til generel udvikling på de finansielle markeder, forventninger til specifikke aktivklasser, fortolkning af diversifikation og korrelationsfaktorer

Makroøkonomi

 • Analyse og fortolkning af forventninger til generel regional og global økonomisk udvikling

Aktiemarkeder og sektorer

 • Sektorvægtning, analyse og fortolkning af generel udvikling i selskabernes indtjening, markedsreaktioner

Obligationer

 • Analyse og fortolkning
Otto Friedrichsen, aktiechef

Otto Friedrichsen, aktiechef

Specialer: Aktiemarkeder og aktierelaterede områder

 • Analyse af forventninger, risici og markedsreaktioner
 • Analyse af aktiemarkederne i relation til gældsproblematikker, makrotal, geopolitik, penge- og finanspolitik
 • Analyse af indtjeningsudvikling på indeks og sektorer
 • Analyse af enkelt aktier, vurdering af analytikernes forventninger til enkelt aktier/sektorer
 • Aktier i porteføljesammenhæng, herunder risiko og korrelationsanalyser
 • Aktier og aktiemarkeder i relation til andre aktivklasser
 • Kommentator på vegne af Formuepleje om aktier og aktiemarkedet generelt
Helle Snedker, kundedirektør

Helle Snedker, kundedirektør

Specialer: Rådgivning og investering

 • Optimering af privatøkonomi - pension, frie midler og selskab - samspil mellem formue, gæld og skat
 • Hvordan vælger du den rigtige investering? Hvilken risiko skal du vælge, og hvilken investeringshorisont er den rigtige?
 • Opsparing og investering – både til børn og voksne
 • Kunderelationer og værdien af et tæt forhold til kunderne
 • Værdien af god rådgivning - og hvilke spørgsmål du bør stille for at få den

 Aktuelle emner

 • Investeringskulturen i Danmark – Opsparing og investering er ikke forbeholdt dem med stor formue. Hvordan fremmes danskernes investeringslyst?
 • Kommenterer aktuelle emner som for eksempel indefrosne penge, skat, aktiesparekonto og betydningen af den
 • Kvindeøkonomi - hvorfor er der forskel på mænd og kvinders økonomi, hvilken betydning har det - og hvad kan vi gøre for at mindske disse forskelle
 • Ledelse i den finansielle sektor
Søren S. Astrup, direktør

Søren S. Astrup, direktør

Specialer: Investering og strategier

 • Generel og specifik investering i aktier og obligationer
 • Perspektivering af aktuelle udviklinger på aktie-, obligations- og valutamarkederne
 • Taktisk allokering blandt aktivklasser
 • Investeringsstrategier og porteføljeteori
 • Konsekvensvurderinger ved krige, katastrofer og politiske omvæltninger
 • Udtalelser og kommentarer vedrørende udviklingen i Formueplejeforeningerne