En anderledes kapitalforvalter

I Formuepleje har vi altid gjort tingene lidt anderledes. Det er faktisk en af grund­stenene i vores fundament. Vi kom til verden i 1986 ud fra et ønske om at give dan­skerne mulighed for at lave gode og gennemskuelige investeringer sammen med os.

Vores stiftere mente grundlæggende, at det var forkert, at rådgiveren tjente penge på handel med værdipapirer, uanset om det gav positivt afkast eller ej. Det er nemt at træffe hurtige beslutninger på andres vegne, når det er dem, der løber risikoen, og man får sin løn, uanset om kunden får et positivt afkast eller ej. Derfor blev For­muepleje skabt på det klare fundament, at kunderne og Formuepleje er bedst tjent med at have sammenfaldende interesser i at skabe et attraktivt langsigtet afkast, hvor afkastet hele tiden bliver optimeret i forhold til risikoen.

For det andet valgte vi at gøre op med den traditionelle omkostningsstruktur, der også den dag i dag er normen i investeringsbranchen. Vi ville ikke være en af de kapitalforvaltere, der tjener sine penge på kurtage. Vi ville tjene penge på at skabe gode afkast for vores investorer, og af samme grund var det vigtigt for os at gøre investering nemt og overskueligt. Derfor skulle vores investorer ikke betale for andet end to ting: Et fast beløb til at dække mindre omkostninger, og et resul­tathonorar, hvis altså vi havde leveret et godt afkast og gjort os fortjent til det.

Endelig var det afgørende for os at holde os frie af bankinteresser. Det gør os ikke altid populære i branchen, men vi oplevede, at vores kunder følte, vores tilgang til deres penge var den rigtige, og det oplever vi også, at mange gør i dag. 

Konceptet er det samme

I de mere end 30 år, Formuepleje har eksisteret, har konceptet stort set ikke æn­dret sig, og vi er ikke i tvivl om, at det er en af de vigtigste grunde til, at Formue­pleje står så stærkt, som vi gør i dag, og at vores kundetilgang aldrig har været større.

Vi har med andre ord udviklet os til Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, fordi vi ikke gjorde som alle de andre. Det gør vi heller ikke i dag, og med mere end 30 år på bagen og over 11.000 kunder kan vi konstatere, at det er et koncept, der virker.

Vil du vide mere?

Få mere information i vores intropakke, som du kan bestille her.

Vil du hellere møde os personligt, kan du tilmelde dig et intromøde, hvor du sammen med en formuerådgiver og andre nysgerrige kan få mere at vide om vores måde at investere på over en let frokost eller en kop kaffe. Intromøderne afholdes løbende flere steder i landet, også virtuelt. Se hvor, og tilmeld dig her.