Leif Hasager

Leif Hasager

Stilling Investeringsdirektør, partner, formand for investeringskomitéen
Fastnet +45 87 46 49 22
Mobil +45 61 46 49 59
E-mail

Om Leif Hasager

Leif Hasager er i 1985 uddannet lic.polit fra Københavns Universitet. Han har i mere end 30 år arbejdet med investering og kapitalforvaltning og blev i 2013 investeringsdirektør i Formuepleje. Han er formand for Formueplejes investeringskomité og arbejder aktivt med det unikke investeringskoncept, som Formuepleje bygger på. Han har tidligere været lektor på Institut for Finansiering på CBS og er i dag tilknyttet Københavns Universitet som censor.

Specialer:

Behavioral finance
Inoptimal adfærd på de finansielle markeder og betydningen for investeringer.

Strategisk og taktisk allokering
Fordelingen af formuen på aktivklasser, aktier, obligationer, kredit og andre realaktiver på forskellige tidshorisonter.

Alternative aktivklasser
Emerging Markets aktier og obligationer, BRIK, MSCI EM, samt Frontier. Kreditobligationer, banklån, mezzanin, nødlidende gæld. Katastrofe- og andre forsikringsrisici. Ejendomme. Private Equity. Skov, landbrug. Infrastruktur. Hedgefonde.

Håndtering af usædvanlige og ukendte risici 
Ikke normalfordelte afkast, halerisici og ulineære korrelationer.