Direktionsændring i Formuepleje Holding A/S

Pr. august 2020 er en række ansvarsområder blevet omfordelt blandt Formuepleje Holding-koncernens direktørgruppe.

Adm. direktør Niels B. Thuesen har fortsat det overordnende ansvar for Formuepleje Holding A/S koncernens aktiviteter, men har nu også det direkte ansvar for økonomifunktionen. Direktør Henry Høeg har nu fået udvidet sit ansvarsområde til at omfatte Business Analytics og direktør Søren Astrup har nu tillige ansvaret for IT-drift. I denne forbindelse har begge fået en delansættelse i Formuepleje Holding A/S. Baggrunden er bl.a., at koncerndirektør Mogens Kristensen efter gensidig aftale er fratrådt pr. ultimo august 2020.