Foreningsbestyrelserne

Bestyrelsesmedlemmer i Formueplejes foreninger
Carsten With Thygesen

Carsten With Thygesen

Bestyrelsesformand i Formueplejes kapitalforeninger, Investeringsforeningen
Formuepleje og Formueplejes ejendomsfonde

Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., HD (F), E*MBA og har derudover gennemgået executive programmer på IMD, Insead og Harvard Business School. Med mere end 25 års erhvervserfaring - heraf 10 år i Realkredit Danmark A/S, 5 år som koncerndirektør i Hedeselskabet og 13 år som administrerende direktør for HedeDanmark A/S. Han har siden 1998 været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber, og han har været næstformand i RealDania siden 2009 og formand for investeringskomitéen i Realdania siden 2013. Fra 2016 til ultimo 2016 var han desuden formand for Markedsmodningsfonden udpeget af Erhvervsministeren.

Jørn Nielsen

Jørn Nielsen

Næstformand i bestyrelsen for Formueplejes kapitalforeninger og investeringsforeningen Formuepleje

Jørn Nielsen har mere end 30 års erfaring med investering og finansiering, herunder blandt andet med praktisk håndtering af relevante finansielle instrumenter gennem rådgiverjobs hos Jyske Bank, hvor han var ansat i 19 år, porteføljeansvar i større virksomhed og selvstændig virksomhed med servicering af pengeinstitutter. Projektchef med ansvar for adskillige større indkøbs-, finansierings- og salgsopgaver i relation til fast ejendom. Jørn Nielsen har siden 1990 været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber.

 

Lars Sylvest

Lars Sylvest

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes kapitalforeninger, Investeringsforeningen Formuepleje og Formueplejes ejendomsfonde

Lars Sylvest er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet med efterfølgende ledelsesuddannelse i USA og Schweiz. Lars Sylvest har igennem 19 år været ansat som administrerende direktør i Grundfos Finance A/S, samt som koncernfinansdirektør ansvarlig for Grundfos-koncernens globale finansforhold. Gennem hele sit professionelle virke har han beskæftiget sig med finansforhold. Lars Sylvest har, udover mere end 25 år i Grundfos-koncernen, desuden erhvervserfaring fra Dansk Eksportfinansieringsfond, Ålborg Værft, Alfa-Laval-koncernen og Privatbanken (nu Nordea). Siden 1995 har han fungeret som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle virksomheder.

Børge Obel

Børge Obel

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes ejendomsfonde

Bestyrelsesmedlem Professor, dr.oecon. Børge Obel er professor for Interdisciplinary Center for Organizational Architecture ved Aarhus Universitet. I årene 2004 til 2010 var han rektor og dekan for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og siden 2010 har han været professor og centerdirektør sammesteds. Hans primære forskningsområder er strategi og organisationsdesign samt finansiering. Han er forfatter til bogen ”Investering i Danske Obligationer”. Han har igennem årene været med i en lang række offentlige udvalg indenfor blandt andet undervisnings- og IT-området, og har desuden gennem de seneste 20 år har han været medlem af en række bestyrelser - blandt andet BankInvest og Albani Bryggerierne.

Michael Vinther

Michael Vinther

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes kapitalforeninger og Investeringsforeningen Formuepleje

Michael Vinther er advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har speciale inden for M&A og Corporate & Commercial. I løbet af sin karriere har han blandt andet arbejdet for Lund-Nielsen & Kønig, Accura Advokatfirma, Lundgrens, LETT og nu DLA Piper. Michael Vinther har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og har blandt andet været bestyrelsesformand for Aktieselskabet Franske Vingårde og Big Fonden.