Foreningsbestyrelserne

Bestyrelsesmedlemmer i Formueplejes foreninger
Carsten With Thygesen

Carsten With Thygesen

Bestyrelsesformand i Formueplejes kapitalforeninger, Investeringsforeningen
Formuepleje og Formueplejes ejendomsfonde

Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har mere end 30 års erhvervserfaring, heraf 10 år i Realkredit Danmark A/S, 5 år som koncerndirektør i Hedeselskabet og 13 år som administrerende direktør for HedeDanmark A/S. Han har siden 1998 været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber, herunder som næstformand i Realdania siden 2009 og i 2013-2019 som formand for Investeringskomiteen i Realdania. Fra 2016 til ultimo 2018 blev han desuden formand for Markedsmodningsfonden udpeget af Erhvervsministeren og er fra den 1. januar 2020 formand for Arkitektskolen Aarhus udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren.

 

Jørn Nielsen

Jørn Nielsen

Næstformand i bestyrelsen for Formueplejes kapitalforeninger og investeringsforeningen Formuepleje

Jørn Nielsen har mere end 35 års erfaring med investering og finansiering. Erfaringerne stammer dels fra ansættelser i den finansielle og i den private sektor, dels fra selvstændig virksomhed. Jørn Nielsen har siden 1990 været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber.

 

Lars Sylvest

Lars Sylvest

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes kapitalforeninger, Investeringsforeningen Formuepleje og Formueplejes ejendomsfonde

Lars Sylvest er uddannet cand.oecon. fra Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet, og har en mangeårig erfaring med globalt ansvar for Grundfos-koncernens finansforhold og formueforvaltning med over 25 år som koncernfinansdirektør for Grundfos og bl.a. administrerende direktør for koncernens interne bank Grundfos Finance. Lars Sylvest har i hele sin erhvervskarriere beskæftiget sig med bank- og finansforhold samt finansielle markeder, og har som CRO været ansvarlig for Grundfos-koncernens overordnede risikostyring og forsikringsvirksomhed. Han har ud over ansættelsen i Grundfos tidligere erhvervserfaring fra blandt andet Alfa-Laval Finans Management, Privatbanken (nu Nordea), Aalborg Værft og Dansk Eksportfinansieringsfond. Lars Sylvest har desuden siden 1995 fungeret som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle virksomheder.

Lars-Erik Larsen

Lars-Erik Larsen

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes ejendomsfonde

Lars-Erik Larsen har beskæftiget sig med ejendomsbranchen i over 20 år, først via den finansielle sektor, bl.a. som erhvervskundechef i Jyske Bank, med kendskab til finansiering og de finansieringsløsninger, der anvendes ved investering i fast ejendom, og efterfølgende har Lars-Erik forvaltet omfattende bevillingsbeføjelser i Jyske Banks kreditafdeling til alle typer ejendomme.

I 2010 var Lars-Erik medstifter af ejendomskoncernen Domis, hvor han indtil 2018 fungerede som adm. direktør. I 2017 var Lars-Erik med til at etablere Formuepleje Ejendomme og var ejendomsdirektør indtil februar 2019. Lars-Erik har samtidig været en del af Formuepleje Ejendommes Advisory Board.

Michael Vinther

Michael Vinther

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes kapitalforeninger og Investeringsforeningen Formuepleje

Michael Vinther er advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper Danmark, og har mere end 25 års erfaring inden for M&A samt omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde. Michael har i sin karriere været juridisk rådgiver i en række private equity-fonde og erhvervsvirksomheder i spørgsmål af erhvervs- og selskabsretlig karakter.