Foreningsbestyrelserne

Bestyrelsesmedlemmer i Formueplejes foreninger
Carsten With Thygesen

Carsten With Thygesen

Bestyrelsesformand i Formueplejes kapitalforeninger, Investeringsforeningen
Formuepleje og Formueplejes ejendomsfonde

Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., HD (F), E*MBA og har derudover gennemgået executive programmer på IMD, Insead og Harvard Business School. Med mere end 25 års erhvervserfaring - heraf 9 år i Realkredit Danmark A/S, 4 år som koncerndirektør i Hedeselskabet og 12 år som administrerende direktør for HedeDanmark a/s. Han har siden 1998 været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber, og han har været næstformand i RealDania siden 2009 og formand for investeringskomitéen i Realdania siden 2013.

Jørn Nielsen

Jørn Nielsen

Næstformand i bestyrelsen for Formueplejes kapitalforeninger og investeringsforeningen Formuepleje

Jørn Nielsen har mere end 30 års erfaring med investering og finansiering. Herunder praktisk håndtering af relevante finansielle instrumenter gennem rådgiverjobs hos Jyske Bank, hvor han var ansat i 19 år, porteføljeansvar i større virksomhed, selvstændig virksomhed med servicering af pengeinstitutter. Projektchef med ansvar for adskillige større indkøbs-, finansierings- og salgsopgaver i relation til fast ejendom.

Lars Sylvest

Lars Sylvest

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes kapitalforeninger, Investeringsforeningen Formuepleje og Formueplejes ejendomsfonde

Lars Sylvest er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet med efterfølgende ledelsesuddannelse i USA og Schweiz. Lars Sylvest har igennem 19 år været ansat som administrerende direktør i Grundfos Finance A/S, samt som koncernfinansdirektør ansvarlig for Grundfos-koncernens globale finansforhold. Gennem hele sit professionelle virke har han beskæftiget sig med finansforhold. Lars Sylvest har, udover 27 år i Grundfos-koncernen, erhvervserfaring fra Dansk Eksportfinansieringsfond, Ålborg Værft, Alfa-Laval-koncernen og Privatbanken (nu Nordea). Siden 1995 har han fungeret som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle virksomheder.

Børge Obel

Børge Obel

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes ejendomsfonde

Bestyrelsesmedlem Professor, dr.oecon. Børge Obel er direktør for Interdisciplinary Center for Organizational Architecture ved Aarhus Universitet. Børge Obel har haft sit professionelle virke indenfor Management Science ved Syddansk Universitet, Handelshøjskolen i Aarhus og nu Aarhus Universitet. Gennem de seneste 20 år har han været medlem af en række bestyrelser - blandt andet BankInvest og Albani Bryggerierne.

Michael Vinther

Michael Vinther

Bestyrelsesmedlem i Formueplejes kapitalforeninger og Investeringsforeningen Formuepleje

Michael Vinther er advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har speciale inden for M&A og Corporate & Commercial. I løbet af sin karriere har han blandt andet arbejdet for Lund-Nielsen & Kønig, Accura Advokatfirma, Lundgrens, LETT og nu DLA Piper. Michael Vinther har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og har blandt andet været bestyrelsesformand for Aktieselskabet Franske Vingårde og Big Fonden.