Spring til indhold

Negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer

Formuepleje inddrager ESG i investeringsprocessen og screener for selskaber, der bryder med internationale normer, hvilket er med til at reducere ESG-risikoen. 

ESG-risici er en ESG-begivenhed eller tilstand, der kan have alvorlige negativ betydning for værdien af en investering. En investering, der har en alvorlig negativ indvirkning på en bæredygtighedsfaktor, kan udgøre en ESG-risiko.

Bæredygtighedsfaktorer

Ved bæredygtighedsfaktorer forstås miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål og spørgsmål om respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Det kan for eksempel være CO2-udledning og energiforbrug eller håndtering af affald og vandforbrug.

Formuepleje tager hensyn til investeringsbeslutningernes vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og ønsker at begrænse denne risiko. Dette sker dels ved, at den enkelte manager inddrager ESG-faktorer i investeringsprocessen og i det omfang data er tilgængelig, at Formuepleje opgør den negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorerne ved en samlet screening af porteføljerne. Den generelle screening for brud på internationale normer og anerkendte adfærdskodeks er også med til at identificere potentielle ESG-risici.

Data

Som følge af databegrænsninger vil antallet af bæredygtighedsfaktorer, der kan opgøres, variere fra afdeling til afdeling og marked til marked. Som udgangspunkt vil data blive leveret af uafhængig tredjepart, men i visse tilfælde kan oplysninger blive leveret af porteføljerådgiver. Formuepleje vil, hvor det er relevant, opsætte målsætninger for den enkelte afdeling eller foreningerne som helhed. For at kunne opgøre en afdelings samlede indvirkning på en bæredygtighedsfaktor skal der være data tilgængelig for den overvejende del af porteføljen, og data skal have en tilstrækkelig høj troværdighed.

Due Diligence

Selskaber, der ikke opfylder målsætningerne eller har en meget negativ påvirkning af en bæredygtighedsfaktor, vil blive placeret på watch-listen. Formuepleje ekskluderer som udgangspunkt ingen selskaber automatisk, men vurderer hver sag for sig. Såfremt en porteføljemanager ønsker at fastholde et selskab, der er placeret på watch-listen, vil der blive lavet en individuel vurdering af selskabet, hvor det blandt andet vil blive vurderet, i hvor høj grad selskabet arbejder for at forbedre forholdene, og hvilke aktiviteter selskabet i øvrigt har. For de selskaber, der er placeret på watch-listen, vil Formuepleje også være aktive ejere og anvende sin stemmeret på generalforsamling. Hvor det er relevant, arbejder Formuepleje også aktivt for at påvirke selskaberne i samarbejde med en ekstern aktør.

 

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op