Spring til indhold

Klassifikation af Afdeling Better World Global Opportunities

Afdelingen er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i ESG Disclosure forordningen.

Afdelingens strategi sigter mod at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi, samt at søge at udnytte mulighederne, der opstår i forbindelse hermed.

På baggrund af en stærk integreret ESG tilgang søger afdelingen at investere i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele gennem anvendelse af vores særlige bæredygtighedstilgang som beskrevet nedenfor, hvorved investeringsprocessen dels inddrager track records eller konsistente investeringsafkast, og dels om vi mener, at et selskabs attraktive, økonomiske karakteristika og langsigtede muligheder ikke afspejles ikke i dets aktiekurs. Som en del af investeringsprocessen implementeres en særlig ESG analyse som nærmere beskrevet nedenfor. Processen suppleres af kriterier, som er designet til at sikre, at analyser er fokuseret på de mest lovende regioner og sektorer.

Inddragelse af miljømæssige og sociale karakteristika

De specifikke miljømæssige eller sociale egenskaber, der fremmes af strategien, sker ved anvendelsen af ​​vores særlige bæredygtighedstilgang. Bæredygtighedstilgangen sigter mod at muliggøre prioritering af investering i aktiviteter, der har store muligheder og lave risici i relation til overgangen til en mere bæredygtig økonomi. I bæredygtighedstilgangen benyttes en detaljeret GICS-klassificeringsramme for økonomiske aktiviteter. Hver undersektor tildeles en score på tværs af bestemte risikokategorier (for eksempel sundhed, sikkerhed, bestikkelse og korruption, klimaforandringer, tab af biodiversitet, og forurening og affald) og kategorier af muligheder (for eksempel håndtering af klimaforandringer, adgang til finansiering og løsning af sundhedsudfordringer). Bæredygtighedstilgangen er indrettet med henblik på at identificere de undersektorer, der muliggør og/eller drager fordel af overgangen til en mere bæredygtig økonomi og har større muligheder og lavere risici.

I vores investering prioriterer vi selskaber og aktiviteter, som vi mener er fra undersektorer med høje muligheder og lave risici. Vi mener, at det er disse aktiviteter, der er bedst tilpasset overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Anvendelsen af ​​bæredygtighedstilgangen fører til en reduktion på mindst 20% af investeringsuniverset. Investeringsuniverset er MSCI All Countries World Index, som er et globalt aktieindeks, der indeholder over 3000 virksomheder på 49 nye og udviklede markeder.

Ved inddragelse af miljømæssige og sociale egenskaber benyttes endvidere ESG-analyse. Analysen sigter mod at identificere kvaliteten af ​​ledelsesstrukturer, de væsentligste miljømæssige og sociale risici for et selskab, og vurderer hvor godt disse risici håndteres og styres. Vi lægger vægt på, at et selskab har robuste politikker, processer, ledelsessystemer og incitamenter samt tilstrækkelig åbenhed, alt efter hvad der er relevant. Derudover vurderer vi identificerede tidligere kontroverser. Derefter tildeles en ESG-rating for hvert selskab. Hvis et selskab tildeles en score under vores tærskelniveau, vil den automatisk blive ekskluderet fra det investerbare univers. Vi betragter det som vigtigt at engagere os med selskaber for at få et fuldstændigt billede og analysere selskabsoplysninger og rapporter selv.

Derudover anvendes et ”fossilt brændstoffrit” kriterie til denne strategi. Ved ”fossilt brændstoffri” forstås:

Fossilt brændsel (termisk kul, olie og gas) - Energisektor: efterforskning & produktion og raffinering & forarbejdning Selskaber med > 0% omsætning eller driftsresultat*, der stammer fra direkte fossile brændselsaktiviteter, der er identificeret ovenfor, udelukkes fra porteføljen.
Opbevaring og distribution sektor: opbevaring og distribution Selskaber med en omsætning eller driftsresultat* på > 5% , der stammer fra direkte oplagrings- og distributionsaktiviteter, vil normalt blive udelukket fra porteføljen, selvom selskaber kan indgå i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en førende leverandør i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, herunder Scope 1, Scope 2 og Scope 3, der er forenelige med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.
Energiproduktionssektor: kul, olie, naturgas Selskaber med en omsætning eller driftsresultat* på > 5%, der stammer fra den anførte  energiproduktionssektor, vil normalt blive udelukket fra porteføljen, selvom selskabet muligvis vil blive inkluderet i porteføljen, hvis selskabet har etableret sig som en leder i overgangen til en nulemissionsenergiøkonomi med reduktionsmål, herunder Scope 1, Scope 2 og Scope 3, der er foreneligt med Parisaftalens mål om at begrænse den fremtidige opvarmning til 2 ° C, og har aftalt at offentliggøre rapporter om fremskridt.

*Driftsresultat defineret som EBIT/EBITA/EBITDA

God ledelsespraksis

Vi søger endvidere at sikre, at selskaber følger god ledelsespraksis, især med hensyn til ejerstrukturer, aktionærrettigheder, aflønning og strukturer, der giver mulighed for tilsyn og indebærer ansvarlighed, gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter.

Måling, vurdering og overvågning:

Vores måling, vurdering og overvågning af positive miljømæssige og samfundsmæssige virkninger understøtter afdelingens strategi og investeringer. Gennem processen måler vi, vurderer og overvåger parametre for positive bæredygtighedseffekter.

Parallelt med dette foretager vi en vurdering af tilpasningen af ​​vores investeringer til Parisaftalen. Vi sammenligner netto-CO2-indvirkningen af ​​afdelingens selskaber med den nuværende økonomi og ”Paris-tilpassede” økonomi, hvilket viser den rolle, disse løsningsudbydere spiller for at muliggøre overgangen til en mere bæredygtig, lavere kulstoføkonomi.

Derudover kortlægges afdelingens investeringsstrategi også mod FN's mål for bæredygtig udvikling og vurderer, hvordan de stemmer overens med disse mål, når de overvejer omsætningseksponering over for relaterede aktiviteter.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op