UN PRI

Formueplejekoncernen følger FN's seks principper for ansvarlig investering, UN PRI. Det betyder i praksis, at vi undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

De seks principper for ansvarlig investering er:

  1. Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
  2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
  3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
  4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  5. Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
  6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

 

Formueplejes seneste RI-rapport

Læs rapporten på PRI's hjemmeside.

Yderligere screening for ESG

Formueplejes globale aktieporteføljer, der indgår helt eller delvist i fondene Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus, Globale Aktier samt de fire PensionPlanner-fonde, er underlagt Norges Banks (Den Norske Oliefonds) eksklusionsliste.

Desuden indgår ESG-selskabsprofilen i den egentlige aktieanalyse med det formål at optimere ESG-aftrykket i aktieporteføljerne. Her tages der udgangspunkt i regelsættet: MSCI ESG.

ESG er en forkortelse for Enviromental, Social and Governance.