InvestorPortaler

Formuepleje A/S har på vegne af Formueplejes kapital- og investeringsforeninger samt Absalon Invest indgået aftale med Værdipapircentralen om elektronisk kommunikation via en portal.

Her kan ejerne af investeringsbeviser i de investeringsfonde, som Formuepleje A/S administrerer, tilmelde sig generalforsamlinger, afgive fuldmagter elektronisk, se beholdninger med mere.

Der logges på med NemID. Bemærk dog, at selskaber ikke p.t. kan logge på med NemID, men i stedet skal anvende et VP-ID. Se vejledning på InvestorPortalen.