Seks gode grunde til at købe aktier via en investeringsfond

Investeringsfonde giver dig risikospredning og løbende pleje

Aktier udstedes af virksomheder og handles på børserne rundt omkring i verden. Når du investerer i aktier, kan du blive medejer af mange af de selskaber, du sikkert kender fra din hverdag. Det kan være selskaber som Ford, Carlsberg, McDonalds, Nordea, Samsung og Microsoft. Listen er lang. På verdensplan er der mange tusinde aktier at vælge imellem.

Aktier er mere risikobetonede end obligationer, men har historisk givet højere afkast end obligationer – og også højere afkast end selv den bedste bankbog. Derfor investerer mange i aktier. Du kan naturligvis købe dine aktier direkte og selv passe og pleje investeringerne. Du kan også investere gennem investeringsfonde. Så klarer investeringsforeningen hele investeringsopgaven hele for dig. Medio 2015 ejede 521.000 danskere investeringsfonde med aktier. Her giver vi dig fem gode grunde til at investere i aktier gennem en investeringsforening.

Nem adgang til risikospredning

Risikospredning er vigtigt ved aktieplaceringer, fordi det reducerer udsvingene i værdien af dine investeringer og dermed din risiko for tab. I investeringsforeningen får du risikospredning fra første krone. Som en hovedregel skal investeringerne placeres i mindst 16 forskellige aktier, men i praksis er risikospredningen ofte langt større. Det betyder, at din risiko er lavere, end hvis du selv investerede i få aktier.

Nem adgang til markederne

Udbuddet af investeringsfonde er bredt. Investeringsfonde er som byggeklodser. Du kan sætte dem sammen på en måde, som passer til din risikoprofil, tidshorisont og ønsker. Vil du investere bredt med stor risikospredning på mange markeder – eller mere snævert i aktier fra en særlig branche eller måske et enkelt land? Uanset hvad, så giver investeringsfonde dig nem adgang til aktiemarkederne. Også til de mere eksotiske markeder, hvor det kan være svært som privat investor at investere direkte.

Nem adgang til professionel pleje

Nokia, Novo eller Novartis? Det kan være spørgsmålet for en forvalter, der skal sammensætte en portefølje af europæiske aktier. I investeringsforeningen holder professionelle forvaltere øje med dine investeringer. Forvalterne analyserer og besøger ofte de selskaber, de investerer i og kan kombinere de mange muligheder på markedet til en attraktiv portefølje. De har også adgang til data og nyheder om virksomhederne på en helt anden måde end langt de fleste private investorer.  Investeringsforeningerne holder øje med verdensøkonomien, og kan justere investeringerne, hvis f.eks. rente og vækstudsigter ændrer sig. I de såkaldte passivt styrede aktiefonde er investeringsarbejdet mindre omfattende, men også her skal porteføljen lægges om, når markedsindeksene ændrer sig.

Automatisk geninvestering af udbytter m.v.

Som aktieinvestor får du typisk udbetalt udbytte fra dine investeringer. Et selskab kan også vælge at udvide aktiekapitalen, udstede fondsaktier m.v. Alt dette håndterer investeringsfonden for dig, så du får den mest enkle og nemme investering. Hos vores investeringsfonde kan du endda tilmelde dig automatisk geninvestering af udbyttet fra dine investeringsfonde.

Nem adgang til risikostyring

Alle aktieinvesteringer indebærer en risiko. Kurserne bevæger sig op og ned og påvirkes af mange forhold. Investeringsfonden overvåger risikoen og søger at følge den fastlagte strategi, selv om markedet ændrer sig. Vi holder f.eks. øje med, at pengene altid er placeret inden for de fastlagte risikorammer. Valutaovervågning indgår også i risikostyringen.

Du bør ikke placere alle dine sparepenge i aktier - selvom du investerer gennem investeringsfonde. Du får den mest stabile investering ved at kombinere aktier og obligationer. Vi anbefaler også, at du får rådgivning, før du begynder at investere gennem investeringsfonde. Den kan du f.eks. få i banken eller hos en uafhængig rådgiver.

Kilde: Investeringsfondsbranchen