Formuepleje A/S er GIPS-certificeret

GIPS står for Global Investment Performance Standard og er den internationale standard for måling og rapportering af afkast i investeringsindustrien.

Når en virksomhed er GIPS-certificeret, betyder det blandt andet, at afkast altid skal præsenteres på en retvisende, fyldestgørende og fair måde, og at den i øvrigt skal leve op til en række strenge krav i forhold til transparens og generelt god investorskik.

Investorer kan derfor se GIPS-certificeringen som et kvalitetsstempel og en global anerkendelse og accept af Formueplejes processer, performance og rapportering.

Læs mere om GIPS og kravene til certificeringen her.