Generel beskrivelse af finansielle instrumenter

Beskrivelse af finansielle instrumenter

Her finder du en generel beskrivelse af udvalgte finansielle instrumenters funktion og forventet udvikling under forskellige markedsforhold, samt de særlige risici, der er forbundet med de enkelte instrumenter.