Formuepleje Ejendomme I

Attraktiv investering i danske kvalitetsejendomme
Hent udbudsmateriale
FORMUEPLEJE EJENDOMME 1 ER FULDTEGNET.

Formuepleje Ejendomme er velegnet for personer med en lang investeringshorisont, og som har en investerbar formue på minimum 750.000 kroner. Som aktivklasse kan ejendomme med fordel udgøre 20-30 procent af en veldiversificeret portefølje og være et godt supplement til andre værdipapirer som aktier, obligationer og virksomhedsobligationer.

Formuepleje Ejendomme er kort sagt en attraktiv investeringsmulighed for investorer, der sparer op og ønsker at sprede deres risiko ved at investere i en aktivklasse, der hverken svinger i takt med aktier eller obligationer – og som ønsker et langsigtet, stabilt afkast.

Tegningsperiode: 6. november – 30. november 2017

Konceptet:
Som investor i Formuepleje Ejendomme får du del i en attraktiv investering, der bygger på de samme værdier og høje krav til kvalitet i et langsigtet perspektiv, som vores øvrige investeringsfonde har været kendt for i mere end 30 år.

Det betyder også, at en investering i Formuepleje Ejendomme adskiller sig fra branchestandarden ved at lægge vægt på følgende grundprincipper:

  • Interessesammenfald med investorerne: Vi arbejder med resultathonorar for hele tiden at sikre, at vi altid deler investorernes interesse i at nå et attraktivt, langsigtet afkast. Det kalder vi ”no cure, low pay”, og det betyder, at den løn, du betaler til os, hænger direkte sammen med det afkast vi leverer til dig.

  • Uafhængighed af bankinteresser: Formuepleje er – og har altid været – uafhængige af bankinteresser. Det betyder, at vi lader vores afkast tale for sig selv, for vi betaler ikke nogen for at anbefale vores produkter.

  • Transparens: I Formuepleje er der ingen skjulte omkostninger, og vi er altid helt åbne omkring vores indtjening, honorarer, risici og aftaleforhold.

Ejendommene:
Formuepleje Ejendomme investerer udelukkende i danske boligejendomme af høj kvalitet i de mest attraktive boligområder i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Det skyldes, at der for boligejendomme er større forudsigelighed og mindre udsving i markedslejen, end der er for erhvervsejendomme – og den effekt forstærkes yderligere, fordi der er tale om ejendomme i attraktive og centrale boligområder.

Fordele ved ejendomme i porteføljen:
Der kan være mange fordele ved at investere i ejendomme. Som en del af en portefølje af investeringer, der for eksempel også indeholder børsnoterede aktier, investeringsforeninger og obligationer, kan en investering i ejendomme være med til at sprede risikoen og bidrage til et langsigtet, inflationsbeskyttet afkast.

Hent materialer

Alle dokumenter og materialer kan desuden rekvireres hos Formuepleje ved at skrive til info@formuepleje.dk eller ringe på 87 46 49 00.

Fakta om Formuepleje Ejendomme 1 P/S
Investeringsområde Primært boligejendomme i større byområder i Danmark. Se udbudsmaterialet for yderligere information.
Minimum investering 750.000 kroner
Stykstørrelse 10.000 kroner
Kurs 100
Forventet løbetid 5-15 år
Forventet årligt afkast 7,6 procent efter omkostninger
Forventet udbytte Årligt 2-5 procent, første gang i 2019
Administrationsomkostninger 1,75 procent af egenkapitalen + øvrige omkostninger. Se udbudsmaterialet for yderligere information.
Resultathonorar Opgøres ved afslutning af fondens levetid. 10 procent af den del af investors realiserede afkast, der overstiger 4 procent p.a. Se udbudsmaterialet for yderligere information.

Kontakt mig

Har du lyst til at høre mere om fordelene ved at investere i ejendomme og om konceptet bag Formueplejes ejendomsfonde, er du velkommen til at udfylde formularen nedenfor. Så kontakter en af vores formuerådgivere dig hurtigst muligt.