Vores ansvar

Formuepleje er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med 99 mia. kr. under forvaltning. Derfor har vi et ansvar at løfte overfor vores medarbejdere, vores 12.000 investorer og overfor de samfund, vi driver forretning i.

Da Formuepleje skaber værdi ved at dirigere kapital mod attraktive virksomheder over hele verden, har vores forretningsmæssige valg indflydelse på jordens klima, på miljøet i bredeste forstand og på menneskers rettigheder overalt, hvor vi investerer.

Det er Formueplejes holdning, at vores investorers villighed til at stille kapital til rådighed for virksomheder ikke blot er et bidrag til økonomisk vækst og udvikling i verden, men også en forudsætning for udviklingen af en fri, retfærdig og bæredygtig verden.

Ønsker du at læse mere om, hvordan Formuepleje håndterer ansvarlig investering, klik her

 


Følger FN’s Principper for ansvarlige investeringer

Formuepleje har ikke blot en politik for ansvarlige investeringer. Vi er også tiltrådt FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Dermed har vi dels forpligtet os til at overholde en række globale standarder for ansvarlige investeringer, dels til at rapportere åbent om vores tiltag og fremskridt på området. Læs mere om UN PRI her. Læs vores politik for ansvarlige investeringer her

Formueplejes politik for aflønning understøtter integration af bæredygtighedsrisici. Lønpolitikken er bl.a. med til at sikre overensstemmelse med Formueplejes værdier og mål, ligesom tildeling af variabel aflønning er baseret på forskellige præstationskriterier samt på resultater – både finansielle og ikke-finansielle. Læs vores politik for aflønning her.


Løbende normbaseret screening af investeringer

Vi screener løbende de virksomheder, vi investerer i, for klimapåvirkning, overholdelse af menneskerettigheder, overholdelse af arbejdstageres rettigheder, miljøpåvirkning og for etisk virksomhedsledelse. Screeningen foretages i samarbejde med Sustainalytics, der er verdens største uafhængige udbyder af ESG-screening. Vores globale aktieporteføljer er desuden underlagt Norges Banks eksklusionsliste. Læs mere om screening her.


Aktivt ejerskab

Formuepleje har en politik om aktivt ejerskab overfor de virksomheder, vi investerer i. Det indebærer, at vi søger i dialog med ledelsen eller udnytter vores stemmeret, når vi ønsker forandring. Læs vores politik for aktivt ejerskab i politik for ansvarlige investeringer her.


Krav til leverandører

Vi stiller krav om, at vores leverandører som minimum lever op til vores egne standarder for bæredygtighed og ansvarlighed. Vi kræver derfor, at de overholder til FN’s principper for ansvarlige investeringer. 


Lav CO2-intensitet i porteføljen

Formueplejes samlede investeringsportefølje er meget lidt CO2-intensiv i forhold til markedets gennemsnit. Sustainalytics vurderer således, at vores globale aktieportefølje ligger 83% under det globale benchmark.


Investeringsfonden Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders er en investeringsforening, der har eksisteret siden efteråret 2018. Den investerer i aktier i globale selskaber, der leverer løsninger til bekæmpelse af miljøforurening og til effektivisering i anvendelse af klodens knappe naturressourcer. Se mere om fonden her.


Investeringsfonden Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities er en investeringsforening, der har eksisteret siden sensommeren 2019. Her investeres på tværs af sektorer i globale børsnoterede selskaber med bæredygtige konkurrencefordele for at opnå et langsigtet afkast. Investeringsprocessen har fokus på overgangen til en bæredygtig global økonomi. Se mere om fonden her.


Negativ påvirkning af bæredygtighedsfaktorer

I det omfang data er tilgængelige, opgør vi de enkelte selskabers påvirkning af de vigtigste bæredygtighedsfaktorer. Eksempelvis opgør vi selskabernes CO2-udledning og sætter målsætninger for den samlede CO2-udledning. Selskaber, der ikke håndterer store udledninger af CO2 tilfredsstillende, kan udgøre en risiko for værdien af investeringen. Læs mere om, hvordan vi opgør investeringernes negative påvirkning af bæredygtighedsfaktorerne her.