Absolut afkast

I vores blandede porteføljer, hvor vi løbende justerer blandt andet aktie- og obligationsandelene, har vi et mål om altid at levere et absolut positivt afkast til vores investorer.

Derfor har vi har opstillet konkrete afkastmål for fondene Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Fonde Afkastmål, 5 år Faktiske afkast seneste 5 år*
Optimum 25 procent {{optimum5aar}}
Pareto 45 procent {{pareto5aar}}
Safe 60 procent {{safe5aar}}
Epikur 70 procent {{epikur5aar}}
Penta 90 procent {{penta5aar}}

*Opgjort pr. {{igaar}}

På samme måde har vi opstillet worst case-scenarier for risikoen for tab i de blandede porteføljer. Her bruger vi dog på en treårig investeringshorisont, fordi det statistisk set er i den periode, afkastet er værst.

Fonde Worst case, 3-årig investeringshorisont**
Optimum -4,5 procent
Pareto -7,5 procent
Safe -10 procent
Epikur -12,5 procent
Penta -15 procent

**Opgjort med 95 procent sandsynlighed 

Anbefalede investeringshorisonter fremgår af faktaarkene for de enkelte fonde.

Få mere information om afkast og risiko i vores videnscenter, hvor du blandt andet også kan læse mere om Formueplejes investeringskoncept og anvendelse af den såkaldte tangentporteføljeteori.