Spring til indhold

Omkostninger

Som investor i Formuepleje betaler du kun for kapitalforvaltning - ikke for handler og diverse følgeforretninger, som ofte er betydelige og kan være svære at gennemskue.

Ingen skjulte omkostninger i Formuepleje

Noget af det, der adskiller Formuepleje fra andre kapitalforvaltere, er blandt andet, at vi har resultathonorar i mange af vores fonde. Derfor kan du som investor altid være sikker på, at vi deler din interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.

I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, er forskelligt fra fond til fond og kan ses på omkostningsoversigten, ved at klikke på fanebladet "Omkostninger".

Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til Formuepleje og rapporterer om dem til investorerne.

Resultathonorar

Der er et resultathonorar på 10 procent for Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus og Fokus.

High Water Mark

Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at fondene kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Opgørelsen sker ved udgangen af hver måned, og det seneste High Water Mark fremgår af faktaarkene for de enkelte fonde.

Resultathonorar udgør 10% af afdelingens afkast over seneste High Water Mark. Honoraret beregnes på baggrund af afdelingens indre værdi opgjort til officiel lukkekurs den tredje sidste børsdag i måneden. Honoraret afregnes den anden sidste børsdag i hver måned. Se beregning for det resultatafhængige honorar her.

High Water Mark bliver ikke justeret som følge af emissioner og indløsninger, men skal justeres, såfremt stykstørrelsen på beviserne ændres.

Før der udløses et resultatafhængigt honorar, skal den indre værdi være højere end det senest fastsatte High Water Mark. Der betales først resultatafhængigt honorar, når den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultatafhængigt honorar. Dette indebærer, at tidligere negative resultater ikke nulstilles. Det indebærer endvidere, at der ikke kan udbetales resultatafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang.

Resultathonorar beregnes af investeringsafkast efter fast honorar, men før resultathonorar. Dette, sammen med High Water Mark, mener vi, er i investorernes interesse, da det herved sikres. at forvalter og investor har samme interesse, og særligt at forvalter har interesse i at beskytte formuen mod kursfald. Afdelingens risikorammer sikrer samtidig, at forvalter ikke gennem øget risikotagning herudover kan påvirke resultathonoraret.

High Water Mark for de enkelte fonde kan findes på hjemmesiden under de enkelte fondes faktark.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Investeringsfondsbranchen har valgt at beregne et fælles omkostningstal, ÅOP, for alle investerings- og kapitalforeninger. Det beregnes på basis af administrationsomkostningerne og fondens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tidshorisonten, der i det standardiserede ÅOP er syv år.

Særligt om honorar

Formuepleje A/S modtager honorar for investeringsrådgivning fra flere fonde. 

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Læs mere om mulighederne hos Formuepleje

Fonde og afkast

Vores investeringsløsninger er for alle

Vores investeringsløsninger er designet til lansigtet opsparing. Det betyder, de er velegnede for alle investorer med en langsigtet investeringshorisont.
Se vores udvalg af fonde

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, stræber vi altid efter at levere det højest mulige afkast til den lavest mulige risiko.
Læs mere om vores investeringskoncept

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver