Afkast og risiko for Penta

Se analyse nedenfor

Beskrivelse af Formuepleje Penta

Formuepleje Penta er en kapitalforening, som investerer ca. 20-26% i globale aktier og 70-80% i obligationer. Denne portefølje geares moderat (og højst fire gange) gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Risikoen i Formuepleje Penta egner sig bedst til investorer med en såkaldt høj risikoprofil. Målt på faktisk tabsrisiko kan Formuepleje Penta sammenlignes med et ugearet højrisiko indeks, der består af 100% aktier.

En portefølje sammensat som dette indeks, vil være investors ugearede alternativ til Formuepleje Penta. Risikoen for store tab over en treårig horisont er sammenlignelig for Formuepleje Penta sammenholdt med afkastet for verdensaktieindekset og globale aktieporteføljer. Risikosammenligningen har været relevant siden 1. april 2009, hvor Penta ændrede risikorammer til de nuværende. 

For yderligere om fordele og ulemper ved gearing se her: https://formuepleje.dk/videnscenter/risikoegenskaber-ved-gearing/. De viste globale aktiebaserede foreninger er blandt de typiske foreninger som vores kunder får tilbudt hos konkurrenter, men er ikke udtømmende. Dette materiale kan ikke stå alene i forbindelse med en vurdering om investor er egnet til at investere i Formuepleje Penta eller andre investeringer i kategorien høj risiko (herunder globale aktier). Denne visning af risiko og afkast må ej heller opfattes som en købsanbefaling af Formuepleje Penta. Før en evt. investering bør investor søge den relevante rådgivning og kende sin risikoprofil.