Formuepleje Penta og globale aktier

Download PDF

Afkast


ForeningÅTD1 ÅR3 ÅR AKK5 ÅR AKK7 ÅR AKK9 ÅR AKK
Formuepleje Penta6,0%2,1%63,8%79,9%221,8%315,0%
Globalt aktieindeks - MSCI AC NR4,3%-2,6%32,5%53,2%99,9%135,5%
BankInvest Basis Globale Aktier A3,6%-7,2%16,4%35,6%78,0%92,6%
C WorldWide Globale Aktier KL A3,5%-5,0%18,5%53,6%99,5%130,1%
Danske Invest Gl StockPicking KL DKK d4,3%-0,1%28,4%47,8%88,7%113,7%
Handelsinvest Verden Udb3,6%-10,1%22,1%44,0%88,5%122,4%
Jyske Invest Favorit Aktier KL4,6%-11,8%6,3%27,7%66,5%108,5%
Maj Invest Value Aktier5,5%-2,6%29,2%72,2%123,1%185,4%
Maj Invest Vækstaktier4,4%-8,8%23,7%31,6%67,0%100,0%
Nordea Invest Globale UdbytteAktier2,4%-5,6%14,8%36,3%64,0%61,4%
Nordea Invest Stabile Aktier3,2%-2,4%18,2%49,5%95,0%139,0%
SKAGEN Global A2,6%-1,6%23,7%28,5%66,3%97,0%
Sparinvest Value Aktier KL A4,4%-6,5%28,2%34,4%86,0%90,2%
Sydinvest Verden Ligevægt og Value A DKK5,3%-4,3%30,3%47,1%86,0%121,0%
ValueInvest Global A1,5%3,5%18,7%59,7%110,1%127,0%

Kilde: Morningstar opdateret 15.01.2019. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Afkast er beregnet på NAV og efter alle omkostninger. Risikorammerne for Formuepleje Penta blev sænket markant fra 01.04.2009 og har været uændret siden.
På investeringshorisonter længere end 36 måneder kan der forventes lavere tabsrisiko i Formuepleje Penta sammenholdt med verdensaktieindekset og andre sammenlignelige produkter.

Risikoanalyse


ForeningVærste månedVærste 12 månederVærste 24 månederVærste 36 månederVærste 60 måneder
Formuepleje Penta-9,9%-8,9%13,0%27,2%69,9%
Globalt aktieindeks - MSCI AC NR-8,1%-10,1%4,0%10,1%48,5%
BankInvest Basis Globale Aktier A-8,6%-9,6%-7,0%2,3%31,3%
C WorldWide Globale Aktier KL A-8,7%-11,4%0,5%1,5%50,4%
Danske Invest Gl StockPicking KL DKK d-8,6%-11,6%1,3%2,9%42,6%
Handelsinvest Verden Udb-9,0%-10,7%4,0%6,5%40,1%
Jyske Invest Favorit Aktier KL-9,3%-13,5%-8,6%-8,7%23,3%
Maj Invest Value Aktier-9,9%-6,5%-1,5%12,6%63,4%
Maj Invest Vækstaktier-9,6%-13,6%-0,3%7,3%28,3%
Nordea Invest Globale UdbytteAktier-13,1%-21,2%-10,8%-2,5%26,9%
Nordea Invest Stabile Aktier-8,2%-6,4%-0,3%4,2%45,8%
SKAGEN Global A-9,2%-11,3%1,2%1,8%26,3%
Sparinvest Value Aktier KL A-10,8%-18,2%-8,4%10,5%23,7%
Sydinvest Verden Ligevægt og Value A DKK-9,0%-7,9%-3,3%9,3%40,6%
ValueInvest Global A-6,2%-7,2%1,9%7,7%57,3%

Frekvensanalysen baseret på månedsafkast siden 01.04.2009
Værste måned: Værste afkast i en måned i hele perioden
Værste 12, 24, 36 og 60 måneder: Værste afkast i antal sammenhængende måneder
Risikorammerne for Formuepleje Penta blev sænket markant fra 01.04.2009 og har været uændret siden.


Beskrivelse af Formuepleje Penta

Formuepleje Penta er en kapitalforening, som investerer ca. 20-26% i globale aktier og 70-80% i obligationer. Denne portefølje geares moderat (og højst fire gange) gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Risikoen i Formuepleje Penta egner sig bedst til investorer med en såkaldt høj risikoprofil. Målt på faktisk tabsrisiko kan Formuepleje Penta sammenlignes med et ugearet højrisiko indeks, der består af 100% aktier.

En portefølje sammensat som dette indeks, vil være investors ugearede alternativ til Formuepleje Penta. Risikoen for store tab over en treårig horisont har faktuelt været væsentligt lavere for Formuepleje Penta, sammenlignet med afkastet for verdensaktieindekset og globale aktieporteføljer. Risikosammenligningen har været relevant siden 1. april 2009, hvor Penta ændrede risikorammer til de nuværende. Til gengæld kan udsving på kortere perioder under 1 år forventes at være større for Penta end for verdensaktieindekset.

For yderligere om fordele og ulemper ved gearing se denne side. De viste globale aktiebaserede foreninger er blandt de typiske foreninger som vores kunder får tilbudt hos konkurrenter, men er ikke udtømmende. Dette materiale kan ikke stå alene i forbindelse med en vurdering om investor er egnet til at investere i Formuepleje Penta eller andre investeringer i kategorien høj risiko (herunder globale aktier). Denne visning af risiko og afkast må ej heller opfattes som en købsanbefaling af Formuepleje Penta. Før en evt. investering bør investor søge den relevante rådgivning og kende sin risikoprofil.

Download PDF