Formuepleje Merkur

Formuepleje Merkur er en fund of funds fond, der investerer i flere forskellige aktivklasser og investeringsstrategier for på langt sigt at opnå et attraktiv afkast, der ikke svinger i takt med aktier og obligationer. Merkur er dermed velegnet til at indgå i porteføljer, hvor der lægges vægt på langsigtet, positiv og stabil formuebevarelse.

Formuepleje Merkur er en investeringsfond, der har eksisteret siden 1. januar 1998 og har leveret et årligt gennemsnitligt afkast til sine investorer på 5,92%.

Risiko og investeringshorisont
Blandt Formueplejes investeringsløsninger har Merkur en middel risiko og er velegnet til langsigtede investorer med en en investeringshorisont på mindst 5 år og gerne længere.

Rådgivning
Formuepleje opfordrer alle investorer til at søge individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i investors holdning til risiko, afkastforventning og investeringshorisont. Formueplejes team af formuerådgivere er klar til at yde bankuafhængig investeringsrådgivning og hjælper gerne med individuelle investerings- og formueanalyser.

Bestil intropakke

Har du lyst til at vide mere om Formuepleje og vores særlige investeringskoncept, kan du bestille en gratis intropakke. Pakken består blandt andet af vores brochure, den seneste udgave af Magasinet FORMUE og en invitation til kommende arrangementer.

Bestil intropakke nuArtikler om Formuepleje Merkur: