Spring til indhold

Formuepleje Ejendomme Select A/S

I Formuepleje Ejendomme Select investerer du i nogle af landets største og mest attraktive vækstbyer i forhold til befolknings- og erhvervsmæssig udvikling.

Investér i Formuepleje Ejendomme Select

Har du lyst til at investere i ejendomme sammen med os, har vi netop lanceret seneste skud på stammen af attraktive ejendomsfonde – nemlig Formuepleje Ejendomme Select, som bygger på samme værdier og høje standarder i udvælgelsesprocessen som Formueplejes øvrige ejendomsfonde. Formuepleje Ejendomme Select A/S kommer til at bestå af bolig- og erhvervsejendomme med fokus på trends som f.eks. mikroboliger og seniorboliger, og som investor får du dermed på sigt del i en stabil og diversificeret ejendomsportefølje.

Download materiale om den nye fond
Sådan kommer du i gang

Er ejendomsinvestering noget for dig?

Sådan kommer du i gang

Har du lyst til at høre mere om mulighederne for at investere i Formuepleje Ejendomme, er du velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Du kan også bestille en uforpligtende telefonsamtale med en af vores dygtige medarbejdere. Tilmeld dig via linket nedenfor - så ringer vi dig op, når det passer dig.

Ring mig op

En attraktiv investering

Investeringens nøgletal*

  • Minimumstegning: 750.000 DKK
  • Egenkapitalforrentning før selskabsskat: 9,23%
  • Egenkapitalforrentning efter selskabsskat: 7,18%
  • Forventet internt afkast (IRR): 5,85%
  • Gennemsnitligt årligt udbytte: 1,14%
  • Intet up-front fee

*Forventet afkast er en prognose og ikke garanti for fremtidige afkast.

Risiko ved ejendomsinvestering
Det er Formueplejes vurdering, at ejendomme historisk har vist sig at være en attraktiv investering. Investering i Formueplejes ejendomsfonde er ikke desto mindre behæftet med risiko for tab, dog ikke mere end det indskudte beløb. Du kan læse mere om risici i udbudsmaterialet, som du kan bestille nedenfor.

Fondens investeringsstrategi

Fondens investeringsstrategi

I Formuepleje Ejendomme Select investerer du i nogle af landets største og mest attraktive vækstbyer i forhold til befolknings- og erhvervsmæssig udvikling.

Vi udvælger fondens ejendomme ud fra kvalitetsparametre som rumfordeling, lejlighedsstørrelse, lyd- og lysforhold, kvalitet og genudlejningssikkerhed mv.

I Formuepleje Ejendomme Select investerer du i driftssikre ejendomme, hvor kvaliteten holdes op mod områdets efterspørgsels- og udbudssituation ud fra blandt andet tomgang, aktuelt og kommende byggeri, nuværende bygningsmasse og befolkningssammensætning.

I udvælgelsen af ejendomme fokuserer vi desuden på vækstpotentialer som for eksempel ændringer i nærområdet, udviklings- og ombygningsmuligheder. Vækstpotentialerne er afkastmuligheder, som kan øge mulighederne for at give yderligere afkast ud over det estimerede.

Download materiale om Formuepleje Ejendomme Select A/S

Bestil materiale

Felter markeret med * skal udfyldes
Vil du diversificere din portefølje med ejendomsinvestering?

Vil du diversificere din portefølje med ejendomsinvestering?

Hos Formuepleje har vi netop solgt ejendommene i vores tre ejendomsfonde og sikret vores investorer et solidt afkast*:

- Formuepleje Ejendomme 1: Afkast p.a. 13,6%
- Formuepleje Ejendomme 2: Afkast p.a. 18,0%
- Formuepleje Ejendomme 3: Afkast p.a. 55,5%

*Årligt afkast før likvidationsomkostninger pr. 31. december 2021.

Har du også lyst til at investere i ejendomme sammen med os, er der netop nu åbent for tegning i vores nyeste fond, Formuepleje Ejendomme Select.

Vil du læse mere om fonden, kan du bestille materialet ovenfor.

Ejendomsinvestering i Formuepleje

Ejendomsinvestering i Formuepleje

En investering i Formuepleje Ejendomme er velegnet for personer med en lang investeringshorisont, og som har en investérbar formue på minimum 750.000 DKK.

Som aktivklasse kan ejendomme med fordel udgøre 15 procent af en veldiversificeret portefølje og være et godt supplement til aktier og obligationer. Derved kan en ejendomsportefølje være med til at sprede risikoen og bidrage til et langsigtet, inflationsbeskyttet afkast.

Formuepleje Ejendomme er en attraktiv investeringsmulighed for investorer, der sparer op og ønsker at sprede deres risiko ved at investere i en aktivklasse, der er inflationsjusterende og ikke er lige så volatil som aktier eller obligationer – og som ønsker et langsigtet, stabilt afkast.

Derudover får investorer anvisningsret til ledige boliger i samtlige ejendomme i Formueplejes ejendomsfonde. Derfor kan investeringen også betragtes som et godt alternativ til forældrekøb.

Høj kvalitet og stærke værdier i mere end 30 år

Formuepleje A/S' ejendomsfonde adskiller sig fra branchestandarden ved at lægge vægt på de samme grundprincipper, som resten af vores investeringsfonde har været kendte for i mere end 30 år:

  • Interessesammenfald med investorer: Vi arbejder med en kombination af fast honorar og resultathonorar for at sikre, at vi deler investorernes interesse i at nå et attraktivt, langsigtet afkast.
  • Uafhængig af bankinteresser: Vi er – og har altid været – uafhængige af bankinteresser. Det betyder, at vi lader vores afkast tale for sig selv, for vi betaler ikke nogen for at anbefale vores produkter.
  • Transparens: Der ingen skjulte omkostninger, og vi er helt åbne omkring vores indtjening, honorarer, risici og aftaleforhold.